👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt - nyhetstexter

Skapad 2019-09-03 15:38 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk Svenska
För att kunna hänga med i dagens samhälle och veta om de stora händelserna både nära dig och ute i världen, måste du kunna läsa olika typer av nyhetstexter.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här? (Syfte/förmågor)
  • Du ska utveckla din förmåga att 

  • Läsa och analysera nyhetstexter (notiser och nyhetsartiklar)

  • Formulera dig och kommunicera i skrift

  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

  • Söka information från olika källor och värdera dessa

Det här ska du få undervisning om (Centralt innehåll)

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera nyhetstexter, strategier för att skriva notiser och nyhetsartiklar med anpassning till deras typiska uppbyggnad, ord och begrepp som har med temat att göra och muntlig presentation om en valbar brottsrubricering. 

Det betyder att ni ska få lära er

 Skillnaden mellan notis och nyhetsartikel. 

  • Centrala ord och begrepp inom lag och rätt. 

  • Hur du planerar och genomför en presentation med hjälp av Chromebook. 

Matriser

Sv SvA
Nyhetstexter 7-9

E
C
A
Innehåll
Dina tankegångar framgår. Du behandlar de olika genrerna på ett enkelt sätt. Dina texter innehåller enkla beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Dina tankegångar framgår tydligt. Du behandlar de olika genrerna på ett utvecklat sätt. Dina texter innehåller utvecklade beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Dina tankegångar framgår tydligt. Du behandlar de olika genrerna på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Dina texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Struktur
Dina texter är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Dina texter är sammanhängande och har utvecklad textbindning. Dina texter har en struktur som passar dem. Din text är styckeindelad.
Dina texter är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texterna är välstrukturerade med konsekvent styckeindelning.
Språk, skrivregler
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en de olika genrerna. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Språket är varierat och träffsäkert. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Språkliga strategier
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl.