👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dissekera en blomma.

Skapad 2019-09-03 16:06 i Skebo skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Biologi
Dissekera en blomma.

Innehåll

Du behöver:. .   
Färska blommor. 
Mikroskop eller förstoringsglas.  
Sax eller vass kniv.  


1.  
Få en grundläggande blomma diagram. Detta kommer att hjälpa dig att känna igen delar av blomman du planerar att dissekera. Även om varje typ av blomma är unik, den allmänna delar är samma.  
2.  
Välj blommor som du vill att dissekera. Du kanske vill börja med en blomma som har medel-till stora kronblad, eftersom dess delar kan vara lättare att se och hantera.  
3.  
Använd dina fingrar för att dra ner foderblad stammen och från din blomma. Foderblad är gröna prognoser vid foten av din blomma och på toppen av sin stam. De liknar blad. Använd ett mikroskop eller förstoringsglas för att undersöka foderblad. Lägg märke till hur de ser ut när förstoras och hur de känner vid beröring.  
4.  
Dra ditt blomblad ner mot stammen och stänga din blomma. Ta en titt på ett av kronbladen under förstoringen av ett mikroskop eller förstoringsglas. Notera utseendet på kronblad när förstoras och hur det känns när du rör den.  
5. 
Ta bort ståndarna, den manliga delar, från din blomma. Du kanske kan bryta dem med fingrarna. Alternativt kan du använda en skalpell eller vass kniv att skära av dem din blommans stjälk. Varje ståndare har två delar: ståndarknappar, som bär pollen, och filament, som stöder ståndarknapparna. Använd ett förstoringsglas eller mikroskop för att undersöka korn pollen ståndarknapp håller.  
6.  
Reda på om din blomma är en monocot eller DICOT. Du kan göra detta genom att undersöka kronbladen som du klipper dem från din blomma. En monocot har kronblad som visas i knippen om tre. Bladen på dessa blommor har vener som löper parallellt längs bladen. Dicots har kronblad som visas i buntar om fyra eller fem. Deras blad har nerver som verkar vara förgrenad.  
7.  
Ta bort allt som finns kvar på blomman, utom pistillen, som är den kvinnliga delen av blomman. Den liknar en vas med bulb-liknande bas. Skär pistillen i hälften vertikalt, och använda förstoringsglas för att se den långa röret som transporterar pollen till blommans äggstocken-nedre delen av pistillen. Kontrollera om ägg, som kallas fröämnen, inne i äggstockarna.  

Tips och varningar 

 

 • Eftersom blommorna delar är ömtåliga, kan vissa av dem går av eller faller isär som du försöker att granska dem. Om detta händer, bara börja med en ny blomma.

Uppgifter

 • Anteckna dissektionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Blomman och myran.

Beskriva och förklara fenomen och samband
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
beskriva och förklara fenomen och samband som pollinering, frö spridning och fotosyntes
Du behöver hjälp med att beskriva eller förklara fenomen eller samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter,
Du kan beskriva eller förklara fenomen eller samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningarna/ förklaringarna är ofullständiga eller inte helt korrekta
Du kan beskriva eller förklara fenomen eller samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Dessutom kan du ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller samband men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt
Du kan använda korrekt och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara fenomen eller ett samband på ett lämpligt sätt. ( med hänsyn till årskursen)

Genomföra systematiska undersökningar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
Förmåga att observera likheter och skillnader
Du behöver hjälp med att identifiera tydliga och uppenbara egenskaper tex färg, form och storlek
Du kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper tex färg, form och storlek
Du kan identifiera även mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos växter som tex uppbyggnad och struktur på Du kan även använda flera olika egenskaper för att beskriva objektet
Du kan använda flera väsentliga egenskaper för att beskriva en växt och kan då ta hjälp av olika sinnen eller hjälpmedel
Ny aspekt
Förmåga att planera en undersökning för att testa en hypotes
Du behöver hjälp med att ge förslag på hur en undersökning kan utformas,
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende. Förslagen går med någon bearbetning att bearbeta systematiskt utifrån
Du kan planera för en undersökning, där planeringen innehåller * Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstant *I vilken ordning momenten ska genomföras samt *Vilken materiel som ska användas
Ny aspekt
Förmågan att genomföra en undersökning för att få fram ett resultat
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver viss stöd av lärare,instruktioner eller kamrater
Du kan enskilt eller om aktiv del en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Ny aspekt
Förmåga att tolka resultat och dra slutsats
Du behöver hjälp med att dra slutsatser utifrån dina resultat.
Du kan dra slutsatser, men använder endast en begränsad del av dina resultat
Du kan utnyttja alla dina resultat för att dra slutsatser
Du kan utnyttja alla dina resultat för att dra slutsatser. Slutsatserna relateras till naturvetenskapliga begrepp
Ny aspekt
Förmåga att dokumentera
Du behöver hjälp med att dokumentera undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer som vardagligt språk och kontext nära bilder och teckningar
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer som vardagligt språk och kontext nära bilder och teckningar
Du kan dokumentera undersökningar i text och bild och tar i din dokumentation stöd av t ex tabeller, bilder och symboler
Du kan dokumentera undersökningar i text och bild och tar i dina dokumentationer stöd av korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och representationer. ( med hänsyn till årskursen)