👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandvargen

Skapad 2019-09-03 16:27 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 1 – 5 Svenska
Sandvargen av Åsa Lind kommer vi att ha som högläsningsbok en tid framöver. I samband med högläsningen tränar vi på olika förmågor kopplat till läsförståelsestrategier (hur man förstår vad man hört, sett eller läst.)

Innehåll

 • Vad lär vi oss:

Att förutspå utifrån en rubrik vad ett kapitel kommer att handla om.

Att sammanfatta det vi hört, vilka var det viktigaste händelserna. Hur är en berättelse uppbyggd med början mitten slut.

Vi lär oss nya ord och hur man tar reda på ord man inte förstår.

Vi lär oss att skapa inre bilder av det vi hört. Illustrerar egna bilder.

Vi tränar på att svara på frågor som vi kan läsa på raden, mellan raderna och bortom raderna. Vi lär oss också göra egna frågor.

Vi lär oss dra slutsatser om vad som kommer hända framåt i en berättelse.

Vi tränar på att framföra egna åsikter och argument.

Vi tränar på att ge respons till högläsaren.

 

Hur arbetar vi:

I samband med högläsning:

Vi lyssnar aktivt

Vi sammanfattar

Vi deltar i diskussion

Vi ritar egna bilder

Vi ställer frågor och svarar på frågor utifrån våra egna erfarenheter som har kopplingar till texten.

Uppgifter

 • Uppgift 1 - Sandvargen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1