👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska och SvA åk1 läsåret 2019-2020

Skapad 2019-09-03 16:49 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Lokal pedagogisk planering.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi behöver språk till det mesta vi gör varje dag.

Språk finns överallt.

På lektionerna i ämnet Svenska funderar vi på hur man talar svenska, vi lär oss hur man läser, hur man skriver och vi lyssnar på varandra!

Innehåll

Hur?

Svenska ingår i alla ämnen i skolan och vi måste lyfta språket i alla ämnen!
Men på lektionerna i ämnet Svenska...

...lyssnar vi på sagor och berättelser.

...lyssnar vi på varandra.

...talar vi till varandra.

...läser vi skönlitterära texter, enskilt och tillsammans, på olika sätt och med olika fokus.

...läser vi faktatexter och söker information både i böcker och på andra sätt.

...övar vi på att skriva både med penna och på iPad.

...övar vi på kritiskt tänkande och källkritik.

...skriver vi mycket. Ibland är skrivandet fritt, ibland är skrivandet styrt. Ibland är det berättande texter, ibland fakta.

...övar vi på rättstavning, välskrivning och skrivregler.

...har vi väldigt roligt!

 

Genom arbetet med Sagoskogen befäster vi bokstäverna, sedan skriver vi berättande text.

Genom läsläxan övar vi på flytet i läsningen. Samma text ska läsas högt om och om igen tills texten läses flytande. Genom att sedan arbeta med frågor till texten så övar vi på läsförståelsen.

I biblioteket lyssnar vi på högläsning och lånar egna böcker att läsa i, eller få lästa för oss.

Bedömning: 

Syftet med ämnet Svenska är att eleven (du) ska kunna:

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift

-läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

-urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

-söka information från olika källor och värdera dessa

Vad - mål: 

Målen med svenskundervisningen i årskurs 1 är följande:

- Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

- Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

- I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

 

Hur - bedömningssituationer

Under lektionerna ska du delta aktivt och följa instruktioner.

Bedömning sker fortlöpande med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1