👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema - Månen

Skapad 2019-09-03 17:34 i Östervåla förskola Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering

Innehåll

Läroplansmål:

- ...utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra... (FOKUSOMRÅDE)
- ...utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen...
- ...utveckla
förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler...

 

 

 

Bakgrund:

Vår barngrupp är ny för hösten. För att lära känna varandra och främja ett gott gruppklimat har vi valt att fokusera på normer och värden samt ett kompistema. Kompistemat kommer att fortlöpa under hösten och vi kommer att arbeta med materialet Tio små kompisböcker.

Förväntat resultat:

Att barnen ska ha utvecklat strategier som de kan använda sig av i det sociala samspelet. Vi strävar efter att barnen ska ha utvecklat en förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Utbildning - undervisning:

Vi kommer jobba med kompistemat hela hösten och vi kommer att använda oss av materialet Tio små kompisböcker. Diskussioner kommer att föras kring varje bok och Kanin och Igelkott kommer att ge oss lekfulla uppdrag. Vi kommer att använda oss av de uppgifter som , lekar, sånger m.m. som tillhör varje enskild bok. Pedagogerna kommer att observera barngruppen för att få syn på vad vi bör fokusera på.

Uppgifter

 • v. 35

 • v. 36

 • v. 37

 • v. 38

 • v. 39

 • v. 40

 • v. 41

 • v. 5-6

 • v. 8-9

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18