Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv åk 7

Skapad 2019-09-03 19:44 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Vi tränar på olika friluftsaktiviteter, samt planerar och genomför en utflykt där vi använder oss av stormkök.

Innehåll

Syftet

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla din förmåga att:

 • planerar och genomför friluftsaktiviteter med anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler (allemansrätten)
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet

 Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • din förmåga att planera en vandring/friluftslivsaktitet där du motiverar val av utrustning
 • hur väl du motiverar och redogör för placeringen av och har ett säkerhetstänk när du väljer din lägerplats där du/ni ska sätta upp Trangiaköket/stormköket.
 • hur du använder Trangiaköket/stormköket till matlagningen
 • hur väl du använder dig av de regler (allemansrätten) som finns

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bland annat att jobba med:

 • teoretiska och praktiska genomgångar där du får lära dig mer om säkerhet gällande Trangiakök/stormkök och allemansrätten
 • avslutande vandring under en skoldag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Friluftsliv åk 7

Friluftsliv

 • Idh  E 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  C 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  A 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
NIvå 1
NIvå 2
NIvå 3
NIvå 4
Utrustning
När du planerar för: - vad du ska ha på dig under utflykten. - vad du behöver ha med i övrigt gällande utrustning. - vad du ska äta och dricka gör du det:
behöver du tänka på fler saker som är viktiga att ha med sig.
genom att göra en lista på vad du behöver ha med.
genom att göra en lista på vad du behöver ha med, samt hur du packar och bär med dig utrustningen. Du kan dessutom motivera ditt val av utrustning.
genom att göra en lista på vad du behöver ha med, samt hur du packar och bär med dig utrustningen. Du kan dessutom motivera utrustningen till vilket klimat som råder och vilken miljö du ska vistas i.
Matlagning
När du ska laga mat över stormkök i naturen kan du:
behöva TRÄNA MER på: - vad du ska tänka på när du väljer plats. - hur du tänker på säkerheten. - hur du går tillväga för att använda stormköket.
ange EN orsak till: - vad du ska tänka på när du väljer plats. - hur du tänker på säkerheten. - hur du går tillväga för att använda stormköket.
ange TVÅ orsaker till: - vad du ska tänka på när du väljer plats. - hur du tänker på säkerheten. - hur du går tillväga för att använda stormköket.
ange FLERA orsaker till: - vad du ska tänka på när du väljer plats. - hur du tänker på säkerheten. - hur du går tillväga för att använda stormköket.
Allemansrätten
Under vandringen kommer du att komma i kontakt med allemansrätten på olika sätt och kan:
behöva LÄSA PÅ mer om allemansrätten så att du kan berätta om fler tillfällen du varit i kontakt med den under vandringen.
berätta om TVÅ av dessa tillfällen.
berätta om och beskriva TRE av dessa tillfällen.
berätta om och detaljerat beskriva TRE av dessa tillfällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: