Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk.7 Svärdsjöskolan.

Skapad 2019-09-03 20:59 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Idrottsplanering VT-20

 

Välkomna till en idrottshöst på Svärdsjöskolan. Jag som tillträtt som ny idrottslärare för 7:orna heter Mårten och jag ser fram emot en rolig höst med idrottande ungdomar.

Kom ihåg: Inne skor, bra skor ej svart sula (p.g.a. hårt golv i salen och skorna ger även ett gott skydd för barnens fötter och växande leder.) gärna en extra tröja till uteperioden och en handduk eftersom eleverna alltid duschar efter idrottspasset. 

 

Om du på grund av sjukdom, skada eller annan orsak ska stå över lektionen, så vill  jag ha en lapp från hemmet om orsak. 

 

Välkomna!!

 

Idrottsplanering VT 20

V.3  INNE, Intro

V.4-5 UTE, Skridskor

V.6-8 UTE, Vinteraktiviteter( Skidor,skridskor)

V.9 SPORTLOV

V.10 INNE, Samarbetsövningar (Spökboll,Ali baba,mm)

V.11-12 INNE, Boll/Bollekar

V.13 Redskap,stationer

V.14 Stationer,fys

V.15 Hinderbanor,balans

V.16 PÅSKLOV

V.17 INNE, Eleverna får bestämma idrottspassen med läraren som stöd.

V.18 INNE, Boll och Racket

V.19 UTE, Catch the flag,Sommarboll,mm

V.20 UTE, Bollsporter

V.21-22 UTE, Orientering

V.23-24 UTE, Eleverna får vara med och planera aktiviteter med lärarens stöd.

 

Matriser

Idh
Kunskapsmatris Idrott och hälsa åk.7-9

Arbetat med
---->
---->
---->
Rörelse i sammanhanget
Lekar, spel, idrott
Eleven kan delta till viss del i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller spelförståelse, fair play, regler, gruppens sammansättning.
Eleven kan delta relativt väl i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller spelförståelse, fair play, regler, gruppens sammansättning.
Eleven kan delta väl i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller spelförståelse, fair play, regler, gruppens sammansättning.
Rörelseförmåga i aktiviteter
Lekar, spel, idrott
Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
Takt, rytm, rörelse
- Dans - Rörelse till musik
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Hälsa och Livsstil
- Ansvar - Ledarskap
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
- Kost - Motion - Hälsa
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
- Hälsa - Ergonomi - Förebygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Friluftsliv
- Friluftsliv
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering
- Passa kartan - Kartans färger, tecken och uppbyggnad - Anpassa vägval
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Simning och livräddning
- Livräddning - Första hjälpen - Simning
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: