Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia

Skapad 2019-09-03 21:15 i Borrby skola Simrishamn
Vi ska arbeta med hemortens historia. Vi tittar på platser, byggnader, yrken och verksamheter i närområdet.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vad kan du om hembygdens historia? Vilka platser och byggnader känner du till från förr? Vilka yrken och verksamheter fanns och finns i närområdet?

Innehåll

Så här arbetar vi.

 • Vi går en byvandring.
 • Vi tittar på och läser om olika byggnader och verksamheter.
 • Vi jämför dåtid och nutid och visar på en tidslinje.
 • Vi diskuterar vilka yrken som fanns förr och vilka som finns nu i närområdet.
 • Intervjua äldre i din närhet.
 • Vi läser i boken om SO om förr i tiden.
 • Vi läser i SO-boken om vårt samhälle.

Det här ska du kunna.

 

 • Göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
 • Ge exempel på några viktiga händelser för livet i staden/byn.
 • Att i viss utsträckning använda tidslinjer för att ange händelser i tid.
 • Utföra en intervju med en äldre person

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: