👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2019-09-03 21:34 i Apelskolan Falkenberg
I detta arbetsområde kommer du lära dig mer om kropp och hälsa. Vi inleder med en introduktion, följt av fördjupning inom ett område. Områden som behandlas är huden, skelettet, musklerna, organ och vävnader, cellen, mat och näring, matspjälkningsorganen, hjärtat och blodkärlssystemet andningsorganen, blodet och lymfan.
Grundskola 8 Biologi
I detta arbetsområde kommer du lära dig mer om kropp och hälsa. Vi inleder med en introduktion, följt av fördjupning inom ett område. Områden som behandlas är huden, skelettet, musklerna, organ och vävnader, cellen, mat och näring, matspjälkningsorganen, hjärtat och blodkärlssystemet andningsorganen, blodet och lymfan. Efter en skriftlig fördjupning av området kommer du får förbereda en kort presentation.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor:

Förmågan att söka information, granska källor och använda informationen för att skapa en text och en kort muntlig presentation.

Förmågan att planera och genomföra undersökningar.

Mallar för skriftligt arbete och laboration. Hur skrivs ett arbete?

 

Huden
Skelettet
Musklerna
Organ och vävnader
Cellen
Mat och näring
Matspjälkningsorganen
Hjärtat och blodkärlssystemet
Andningsorganen
Blodet och lymfan

Bedömning - vad och hur

 • Skriftligt arbete
 • Källkritiskt resonemang
 • Planering av laboration
 • Genomförande av laboration
 • Laborationsrapport

Undervisning och arbetsformer

 

 • Genomgångar
 • Enskilt arbete -skriftligt arbete. 
 • Respons och samarbete med lärkompis.
 • Laboration
 • Digilär genomgång Intro till kroppen 1-3 till 
 • Filmer

Vår kropp, (26 min)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4886

Cellen - livets byggsten

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6154

Huden (26 min)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5802-2

Andning och lungor (vi lär oss om), 14 min

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5441

 

Vi lär oss om: Skelettet och muskler

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4795

Matspjälkningssystemet

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5367

Blodet och blodomloppet

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4794

 

Kortfilmer finns även på studi.se

https://app.studi.se/c/63791

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9