Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnskogen

Skapad 2019-09-04 05:56 i Nolängens förskola Ale
Förskola
Regnskogen

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

 Under höstens uppstart har vi arbetat med att utveckla lärmiljöerna på avdelningen. I samtal med barnen har vi vid flera tillfällen hamnat i diskussioner om regnskogen, men vad är en regnskog? Vart finns de? Och vilka djur bor där? Detta är något som vi tänker undersöka och arbeta vidare med i en av de nya miljöerna.

Vi tänker använda den nya miljön som vi bygger upp för att utforska dessa frågor samt följa de nya frågor och funderingar som kommer dyka upp på vägen. 

Vi kommer också i arbetet kring regnskogen belysa hållbar utveckling och miljöns betydelse.

Omformulering av läroplansmål

  •  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Vi vill att barnen genom sitt intresse och sin nyfikenhet skall utveckla kunskaper om hur olika fenomen i naturen fungerar och vilken betydelse de har för oss.  

 

 Genomförande/Arbetsmetoder

 Vi kommer att börja med att gå till biblioteket för att samla på oss fakta om regnskogen och utifrån det bygger vi tillsammans upp den nya regnskogsmiljön. Vi kommer att testa att bygga en kub som vi använder till att bygga upp lärmiljön i och kring. Utifrån den lek och de diskussioner som blir kring vårt projekt kommer vi att arbeta vidare med olika områden. 

 

 

 Uppföljning

10/9

Barnen har varit engagerade och drivande i arbetet med att bygga upp lärmiljön kring den nya kuben. Vi har pratat mycket om hur regnskogen ser ut. Vi har tillsammans tittat på olika bilder och filmer och konstaterat att det är väldigt grönt. Vi har målat egna bilder hur regnskogen ser ut utifrån de intryck vi samlat på oss.

Frågorna vi tänker gå vidare med och arbeta mer kring är: Varför är det så grönt och vilken roll spelar regnskogen för oss? Vi kommer att börja med att  tillsammans med barnen plantera frön under tre olika omständigheter för att undersöka vad en växt behöver för att klara sig. 

23/9

Vi pratade i helgrupp om vilka förutsättningar som krävs för att en växt skall kunna växa. Vatten, ljus och luft var de komponenterna som barnen trodde krävdes. För att testa detta har vi tillsammans planterat ärtor i tre olika krukor. En som får ljus, luft och vatten, en som bara får luft och vatten och en som får ljus och luft men inget vatten. 

30/9

Vi har följt utvecklingen av våra växter och vi kan se att barnen är nyfikna och delaktiga. Vi kommer att göra en sista observation för att se vad som har hänt och dra slutsatser utifrån det. 

 

7/10

Vi gjorde en sista observation tillsammans av våra plantor och de gav oss många svar och även nya frågor. Vi pratade om fotosyntes och växternas betydelse för människor och djur genom en saga. Utifrån barnens fokus för tillfället går vi vidare med att utforska djur i regnskogen.  Vi kommer att presentera detta genom ett ”djurbesök” för att väcka nyfikenhet och lust. Vi kommer att börja med att presentera ett djur/apan och utifrån det arbeta vidare med ett djur i taget efter de frågor, funderingar och intresse som vi kan se i barngruppen. Vi kommer att låta djuret ta med sig frågor som låter barnen ta reda på ny fakta men också reflektera över tidigare kunskaper tillsammans.

21/10

Vi har nu fokus på djur i regnskogen och startat upp detta genom ett besök av en apa som lämnat brev och spår. Vårt mål med detta är att barnen skall få en ökad kunskap om vilka djur som lever i regnskogen och deras olika egenskaper. För att ta reda på vad barnen har för kunskaper om detta fick de måla de djur de trodde fanns i regnskogen. Vi undersökte apans spår för att ta reda på vilket djur det kom ifrån och jämförde det med andra spår. Vi har också jämfört och tittat på olika typer av apor. Vi kommer fortsätta med att undersöka ormen. frågor och uppgifter från ormen blir att titta på en film om ormar, vi läser böcker om ormar, vi skapar ormar i lera och tar tillsammans reda på vilken världens längsta orm är och utforskar och följer upp tankar kring det.

 

16/11

Fokus har fortsatt varit på djur i regnskogen. Genom att läsa böcker och använda ipads för att söka information har vi tittat närmare på vilka djur som finns i regnskogen och jämfört med djur vi vet finns i närområdet. Vilka är samma-olika? 

Ett nytt brev kom ifrån anakondan Anna. Anna skickade gåtor om vilket djur hon var och barnen kom snabbt på att det var en orm utifrån de kunskaper de fått genom tidigare samtal och diskussioner. Vi tittade på en film tillsammans om anakondor. Då ormen skrev att hon kunde bli upp till 5 m undersökte vi hur långt 5 m var. Vi tillverkade tillsammans en anakonda som var just 5 m och jämförde sedan mot andra sakers längd. Hur många barn får plats? Hur många fröknar får plats? Kan vi hitta någonting annat som är 5 m? Då vi ser att mätning och längdmått är något som många av barnen är nyfikna på kommer vi att lägga fokus på att uppmuntra och utmana barnen kring detta genom att ha mätinstrument tillgängliga och göra barnen uppmärksamma i situationer som inbjuder till att undersöka detta.

Vi har också arbetat i lera och skapat djur som bor i regnskogen. Här använde vi böcker och ipads för att titta närmare på hur djuren ser ut? Det blev många fina djur, både verkliga och skapade ur fantasin.

Vi använder djur från regnskogen i sånger, ramsor och gemensamma lekar

Vi kommer att stanna i arbetet med djur fram till vårt besök på Universeum. 

4/12

För att stanna upp, titta tillbaka och reflektera över det som vi arbetat med hittills har vi börjat att skapa en egen bok om regnskogen. Vad vet vi tillsammans i Kulgruppen om regnskogen? 
Vi kommer också att ta fram tidigare dokumentation som vi tittar på för att tillsammans  reflektera över allt de vi gjort, upplevt och lärt oss.

 

 

Utvärdering

 

 

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: