👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min dröm

Skapad 2019-09-04 07:35 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 4 Svenska
I vårt arbete med ”Min dröm” i svenska kommer vi att arbeta för att du ska få träna din förmåga att läsa, skriva, lyssna och tala.

Innehåll

Tidsperiod 

Vecka 34-39 

Mål

 

Läsa

 • kunna läsa berättande text med flyt
 • kunna läsa sakprosatext (förklarande) med flyt
 • kunna läsa skönlitteratur med flyt
 • kunna analysera bilder
 • kunna använda lässtrategier: svara på innehållsfrågor, tolka budskap i en text, läsa med flyt

 

Skriva

 • kunna skriva berättande text med tydlig handling
 • kunna skriva sakprosatext (beskrivande och argumenterande) med tydligt innehåll och struktur
 • kunna ge omdömen om texters innehåll
 • kunna bearbeta texter efter respons
 • kunna använda regler för språkriktighet

 

Tala

 • kunna redovisa muntligt

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

  

 • V. 34 vi startar upp arbetsområdet med att samtala om vad just du har för drömmar. Alla drömmer vi om någonting. Vi kommer sedan se en film om Martin Luther King när han håller sitt tal. Vi kommer diskutera dess innebörd och dess betydelse. Vad har din dröm för betydelse?
 • v.35 läser du en faktatext i Gleerups som heter ”Jag har en dröm” och svarar sedan på några frågor om texten. Förberedelse för att hålla ett tal inför klassen eller en mindre grupp.
 • V.36 muntlig presentation. Du ska hålla ditt tal för klassen och sen göra en självskattning om ditt egna tal. Arbeta med läsförståelsen ”Min dröm”.
 • v.37 förbereda och skriva en berättande text om en dröm du skulle vilja förverkliga. Självskattning ”min dröm”. Vi fortsätter med att skriva förklarande texter.  
 • v.38 läsförståelse. Vi läser texten ”Tam tiggarpojken” och gör uppgifterna som hör till.
 • v.39 vi arbetar med olika lässtrategier och gör en bokrecension på den bok du har valt.
 • v.39 vi avslutar med att skriva lite olika texter så som instruerande, berättande och argumenterande. Du reflekterar över ditt arbete och självskattar dig själv

 

Detta kommer vi att arbeta med

Med det digitala läromedlet Gleerups. Där du får hjälp att träna på att förstå och lära dig av de texter du läser.

Vi ska också arbeta med att skriva olika typer av texter, jobba med stavning, meningsbyggnad, ordklasser och handstil.

 

 Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du utvecklar din förmåga att läsa, skriva och tala inför andra, samt hur du visar att du arbetar med de skoluppgifter som du får av din lärare.

 

Uppgifter

 • Avslutning av ”Min dröm”

 • Beskrivande text

 • Skapa ett eget bokomslag

 • Ett tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 4

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Du skriver olika slags texter där det finns en början, handling och avslut.
Du skriver olika slags texter med en början, handling och avslut där du till viss del varierar ditt språk.
Du skriver olika slags texter med ett tydligt innehåll; början, handling och avslut där du varierar ditt språk.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du korrigerar dina texter utifrån respons.
Du bearbetar dina texter till viss del utifrån respons.
Du bearbetar dina texter utifrån respons.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du stavar välbekanta ord rätt.
Du stavar oftast rätt.
Du stavar med god säkerhet.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt till viss del.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med relativt god säkerhet.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med god säkerhet.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal.
Du förbereder och genomför enkla redogörelser där du anpassar språket till viss del till mottagaren.
Du förbereder och genomför redogörelser där du anpassar språket relativt väl till olika mottagare.
Du förbereder och genomför väl förberedda redogörelser där du anpassar ditt språk till mottagaren.
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du läser olika texter med flyt.
Du läser olika texter med inlevelse och flyt.
Du läser olika slags texter med inlevelse och mycket gott flyt.
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du gör enkla sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Du gör sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Du gör välutvecklade sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du kan tolka och föra enkla resonemang om budskap i texter utifrån egna erfarenheter.
Du kan tolka och föra resonemang om budskap i texter utifrån egna erfarenheter.
Du kan tolka och föra välutvecklade resonemang om budskap i texter utifrån egna erfarenheter.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du visar att du har viss förståelse för stavningsregler och ords böjningsformer.
Du visar att du har relativt god förståelse för stavningsregler och ords böjningsformer.
Du visar att du har god förståelse för stavningsregler och ords böjningsformer.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du visar att du har viss förståelse för ordklasser.
Du visar att du har relativt god förståelse för ordklasser.
Du visar att du har god förståelse för ordklasser.