👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På promenad

Skapad 2019-09-04 08:38 i Förskolan Lärkan Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi går ofta ut på promenad med barngruppen. Under en promenad sker många tillfällen till lärande och naturvetenskapliga upplevelser. Vi ger barnen möjlighet att uppleva andra miljöer än den som erbjuds på förskolegården.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi väljer ofta att gå på promenad med vår barngrupp då det är ett härligt sätt att få uppleva naturen och våra omgivningar. Vi har en förskolegård som inte är speciellt stor och genom att ta med barnen utanför gården så öppnar vi upp för nya möjligheter och upplevelser.  Vi arbetar med barnen i mindre grupper för att minska ljudnivå och stress så därför är promenaden ett bra verktyg även i det syftet.

 

 

Vart ska vi? 

 • Vi strävar efter att ge barnen nya naturvetenskapliga upplevelser.
 • Vi strävar efter att ge barnen en större förståelse för vår närmiljö.
 • Vi strävar efter att utöka barnens ordförråd
 • Vi strävar efter att barnen ska bli trygga i andra miljöer än förskolans miljö

  


Hur gör vi?

För att göra promenaden så genomtänkt och lärorik som möjligt för barnen:

 • Vi har med oss en glittrig påse med olika teman, sånger, ramsor och figurer för att kunna ha samlingar med barnen ute i naturen. Vi samtalar med barnen kring vad som finns i påsen, de får möjlighet att känna, gissa och fundera.
 • Vi använder Inprintbilder som visar var vi ska gå på promenad någonstans och när vi ska gå tillbaka till förskolan.
 • Vi benämner saker vi ser under vägens gång, samt är uppmärksamma på vad barnen själva visar intresse för.
 • Då tillfälle ges går vi till skogen och låter barnen bli trygga i den, samt att de får träna sin grovmotorik.
 • Vi är uppmärksamma på naturens skiftningar och benämner dessa, samt låter barnen få lukta/känna för att ge dem naturvetenskapliga upplevelser.
 • Vi uppmärksammar barnen på att vi ska vara rädda om vår miljö och vad naturen har att ge oss.

 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18