👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PLANERINGSMALL FÖR SVENSTORPS FÖRSKOLA

Skapad 2019-09-04 09:20 i Svenstorps förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
MÅLOMRÅDE FÖR UNDERVISNINGEN:

Innehåll

SYFTE  GENERATIV FRÅGA:

En fråga som ger fler frågor och väcker nyfikenhet och möjligheter till utforskandet inom det område ni valt. T ex Vilka konstruktioner håller och varför?

 

1. MÅL

-VÄLJ TVÅ LÄRPLANSMÅL från läroplanen att arbeta emot

 

KARTLÄGGNING AV BARNGRUPPEN

VILKA INTRESSEN, BEHOV OCH INITIATIV KAN VI TA TILLVARA FÖR ATT ARBETA MOT MÅLEN

-Var befinner vi oss just nu?
-Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu?
-Vad kan/vet barnen om detta?
-Speciella behov att ta hänsyn till
-Intressen
-Intervjuer
-Observationer

 

NEDBRYTNING AV LÄROPLANSMÅLEN

När man valt mål omformulerar/bryter man ner dem. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.  

 

FÖRSTÅELSE:

 

FÖRMÅGOR:

Vilka förmågor vill vi se barnen utveckla

 

 

2. GENOMFÖRANDE/FÖRHÅLLNINGSSÄTT

-Hur förbereder vi barnen?
-Hur utmanar och inspirerar vi barnen?
-Innemiljö
-Utemiljö
-Intervjuer med barnen
-Observationer
-Föräldrasamverkan
-Litteratur
-Aktiviteter
-Hur skall dokumentationen ske?

3.UPPFÖLJNING

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?


4. UTVÄRDERING

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

  • dokumentation,
  • observationer,
  • reflektioner och intervjuer med barnen,
  • pedagogisk dokumentation samt
  • utvecklingssamtal med föräldrar.

5. ANALYS OCH UTVECKLING

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?