Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ty-åk 7 HT-19

Skapad 2019-09-04 11:12 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Terminsplanering , Björkvallskolan HT-19, Ty, åk 7

Innehåll

Terminsplanering , Björkvallskolan HT-19, Ty, åk 7

 

 

Vecka

Arbetsområde

 Innehåll

Förmågor

Bedömning/utvärdering

34- 37

Kap. 1 Sommerferien
s. 6

 

B. Hallo, ich bin…!

Textboken s. 9

 

C. Mein Urlaubsblogg s. 10-11

 

Detta kapitel handlar om att presentera dig själv, frågeord och räkneord.

Språkinlärning utgår från de fyra förmågorna att tala, skriva, läs- och hörförståelse.

Utvärdering sker löpande under arbetets gång genom muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt läs- och höruppgifter.

Läxförhör sker på torsdagar varje vecka! Oförberedda hör- och läsförståelsetest kan förekomma

 - v. 35 talen 0-20
- v. 36 hörförståelsetest, glosor
- v. 37 Läxförhör: frågeord, veckodagar,tidsuttryck och siffrorna 0-20.

 

38- 41

Kap. 2 Treffpunkt Schule

s. 14-15

A. In der Pause
16-17
B. Sport mit Klasse 7B

s. 18-19

C. Die Mathestunde
s. 20-21

 

Detta kaptitel handlar om ord och fraser som har med skolan och skolämnen att göra. Vi repeterar även klockan.

 

 

-v.38 glosor frågeord och skolämnen.

- v. 39 klockan
- v.40 ord och fraser
- v.41 avslutande kapiteltest


42- 45

Kap.3 Die Freizeit

A. Was machst du?
s. 26-27

B. Das Handy klingelt
s. 28-29

C. Eine richtige doofe Woche.
s. 30.

 

Kapitlet handlar om ord och fraser som har med fritid att göra. Vi kommer också att arbeta med verben spielen, kommen och fragen

 

- v. 42 glosor

- v. 43 Förhör på verben spielen, kommen och fragen

- v.44 LOV


- v. 45 Avslutande kapiteltest 3

 

45-47

Kap 4. Familie und Freundschaft
A. Das Fototagebuch
s. 34-35

B. Das alte Familiefoto
s. 38-39
C. Lauras Familie
s. 40-41

Kapitlet handlar om ord som har med familjen att göra. Vi tränar verben haben och sein samt atmen, arbeiten, öffnen och baden.

 

 

 

Läxa v. 45 glosor
 
Läxa v. 46- verben

Läxa v. 47 Avslutande kapiteltest 4

48-50

Kap. 5 Berufe und Eigenschaften
s. 42-43
A. Mein Traumberuf
44-45
B. Ein Radiointerview
s. 46-47
C. Mein bester Freund
s. 49

Detta kapitel handlar om yrken och egenskaper. Vi arbetar också med bestämd och obestämd artikel.

 

 

 

Läxa v. 48

- ord s. 119
Läxa v. 49-

-bestämd och obebstämd artikel

Läxa v. 50-  

- Avslutande hörförståelsetest
(träna i övningsboken s.56-58, egenskaper
)

51

Frohe Weihnachten!!!

Denna vecka kommer att handla om julfirandet i tyskspråkiga länder.

 

Ingen läxa

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: