👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik, NO (Fysik), HT19, klass 9b

Skapad 2019-09-04 12:04 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Atom- och kärnfysik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi kommer att titta närmare på hur atomer är uppbyggda och hur de kan avge radioaktiv strålning och falla sönder till andra atomslag om de har rätt sammansättning. Vi kommer också att titta på hur den strålning (energi) som frigörs vid kärnornas sönderfall kan vara farlig för oss, men kan också ge oss möjlighet att behandla sjukdomar eller alstra stora mängder elektricitet.

Innehåll

Planering för delområde ATOM- och KÄRNFYSIK i NO (Fysik)
HT 2019. Klass 9b

 

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom…

·     ..att lyssna aktivt till lärarledda genomgångar framför allt med hjälp av powerpoint-presentationer. Anteckna gärna.

·     …öppna diskussioner i klassrummet (ställ mycket frågor, framförallt när du inte förstår!)

·     …delta i småövningar under lektionen (startuppgifter, exit tickets etc.)

·     …att läsa själv i boken

·     …att arbeta med utdelade Arbetsblad och andra frågeställningar relaterade till innehållet i lektionen

·     …arbete med instuderingsfrågor samt ”Testa dig själv” i boken.

·     …planerad diskussion och argumentation

·     (… eventuellt filmer)

 

MÅL/TARGET

Här får du lära dig bland annat:

- atomens uppbyggnad 

- protoner, neutroner, elektroner

- atomnummer, masstal och isotoper

- elektromagnetisk strålning (t.ex. röntgenstrålning)

- radioaktivitet och sönderfall

- olika typer av strålning som vi utsätts för

- alfa- beta- och gammastrålning

- joniserande strålning¨

 - enheter för strålning: Bequerel (Bq) och Sivert (Sv)

- halveringstid

- kol-14 metoden

- användningsområden för radioaktiva ämnen

- fusion och fission

- hur ett kärnkraftverk fungerar

- andra energikällor 

- slutförvaring av radioaktivt avfall

- för- och nackdelar med kärnenergi

 

MATERIAL/RESOURCES

• Spektrum fysik, kapitel 10 (268-301).

• Alla genomgångar ligger här   --> LÄNK <---

• Utdelade arbetsblad, ligger också här:  --> LÄNK <---

• Utdelade instuderingsfrågor (inför provet)

• ”Testa dig själv” i slutet av varje avsnitt i boken

• Finalen (300-301)

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

• Små-tester på lektionen efter läxor

• Kunskaper du visar på provet (v 41)

• Deltagande i diskussionsuppifter, din egen argumentation (preliminärt), v 39-40

 

PLANERING (preliminär och ungefärlig):

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

V 35

Introduktion - Atom- och kärnfysik

Historia och bakgrund och intro till Atomens inre

s. 270-272

V 36

Atomens inre

Atomens delar, masstal, isotoper, elektronbanor

s.273-278

V 37

Radioaktiva ämnen/  (Joniserande strålning)

Alfastrålning, Betastrålning, Gammastrålning

Sönderfall/ halveringstid och Kol-14-metoden

s.279-282

V 38

Vår strålmiljö -hur utsätts vi för olika typer av strålning i vår närmiljö? Hur mäter man strålning? Hur påverkas vår kropp?

 

S 283-287

V 39

Kärnenergi

Fission & Fusion. Vad är skillnaden? Var sker dessa processer? Fördelar och nackdelar med dessa.

Kärnkraft/kärnvapen.

 

Halvklass: kärnenergi, diskussion

 

288-295

V 40

Forts. kärnenergi och perspektiv

Halvklass: kärnenergi, diskussion

Repetition

288-297
(perspektiv: 296-297)

V 41

Repetition och prov

268-301
Sammanfattning: 298-299 
Finalen: 300-301

 

Uppgifter

 • OMPROV Atom- och kärnfysik!

 • HW: Ge dig själv feedback på provet!

 • NO halvklass (3 okt) - online-laborationer

 • NO halvklass (3 okt) - för eller emot kärnkraft?

 • LÄXA (torsdag): Quizziz

 • NO halvklass - för eller emot kärnkraft?

 • NO halvklass - interaktiva laborationer atom- & kärnfysik

 • LÄXA: Quizizz

 • Läxa: Arbetsblad 3 och 4

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9

Matriser

Fy
Atom- och kärnfysik åk 9

Förmågor

E
C
A
Begreppskunskap
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Kommunikation
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
I skriftliga diskussioner om atomfysik framför och bemöter eleven åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter.
I skriftliga diskussioner om atomfysik framför och bemöter eleven åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan använda informationen på ett relativs väl fungerande sätt för att skapa för att skapa utvecklade texter.
I skriftliga diskussioner om atomfysik framför och bemöter eleven åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa för att skapa välutvecklade texter