Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa åk 6

Skapad 2019-09-04 12:19 i Djupedalskolan Härryda
Hälsa åk 6
Grundskola 6 Biologi
Vad kan du om din egen hälsa? Vet du hur länge du behöver sova, vad du behöver ha för mat, vilka läkemedel som är farliga för dig och varför det är viktigt med kompisar? På detta kapitel kommer du få titta närmare på det som har betydelse för din hälsa.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med:

  • sömn
  • kost & motion
  • sociala relationer
  • missbruk & mediciner

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer se ett par filmer om hälsa. Därefter kommer vi att diskutera begreppen som behandlas i filmerna i helklass. Vi kommer läsa texter kring de olika områdena och skriva anteckningar som ni sedan kan utgå ifrån när ni ska skriva er egna text. 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

  • delta i lektionsarbetet
  • skriva en egen text, där du visar att du lärt dig de viktigaste delarna som behövs för att må bra. 
  • delta i muntliga diskussioner

Matriser

Bi
Hälsa

Du har ännu ej nått målen
E
C
A
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Föra resonemang
Eleven relatera till några samband mellan mat, sömn och hälsa genom ....
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
utvecklade och väl underbyggda resonemang
Använda information
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter med ... anpassning till sammanhanget.
viss
relativt god
god
Välja och använda olika källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för .... resonemang om informationens och källornas användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: