👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och Subtraktion

Skapad 2019-09-04 12:41 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi arbeta med addition och subtraktion! I det här arbetsområdet kommer du att få träna på olika sätt att räkna ut additions- och subtraktionsuppgifter. Du ska också få träna på att visa hur du tänker när du löser problemlösningsuppgifter. Om du inte är säker på huvudräkningsstrategier vid addition och subtraktion kommer du att få repetera detta, det är viktigt att du kan de talen snabbt och säkert!

Innehåll

Lärandemål

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
 • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning
 • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsstrategier och algoritm

 

Begrepp

siffra, tal, utvecklad form, tallinje, jämna tal, udda tal, avrundning, addition, subtraktion, term, summa, differens

 

Bedömning

Bedömning sker löpande under arbetsområdet. Detta görs genom tester och i enskilda samtal med eleven. Eleven visar också sina kunskaper i en diagnos vid arbetsområdets slut

 

Undervisningens innehåll

Vi har gemensamma individuella genomgångar där vi repeterar och tränar på olika räknestrategier

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid huvudräkning och vid problemlösning

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder

Vi arbetar enskilt och ibland med mattekompis

Vi färdighetstränar med hjälp av läroboken, arbetsblad, iPad och laborativt material

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 4-6

Matematik år 4-6

På väg
Kan
Har kommit längre
1. Matematiska begrepp
siffra, tal, utvecklad form, tallinje, jämna tal, udda tal, avrundning, addition, subtraktion, term, summa, differens
 • Ma
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i huvudsak.
2. Matematiska metoder
kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsstrategier och algoritm
 • Ma
Kan i huvudsak använda fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
3. Problemlösning
Problemlösning Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder.