👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HITHIS52 Ta reda på mer om en historisk person

Skapad 2019-09-04 12:55 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Historia
Under de kommande veckorna kommer ni få arbeta självständigt med att undersöka och presentera en historisk person.

Uppgifter

  • Fördjupning känd person

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tematiska fördjupningar kring historiska förändringsprocesser och händelser av betydelse för nutiden, till exempel fredssträvanden, konflikter och kolonialism.
    Hit  -
  • Historiska förändringsprocesser som förändrat människors levnadsvillkor, till exempel lokalsamhällets utveckling, migration och kulturmöten.
    Hit  -

Matriser

Hit
Historia 2, HITHIS52

E
C
A
Tematiska fördjupningar
Historiska förändringsprocesser och händelser av betydelse för nutiden
Eleven medverkar i att beskriva människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Dessutom för eleven enkla resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.
Historiska förändringsprocesser
Händelser som förändrat människors levnadsvillkor
Eleven medverkar i att beskriva människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Dessutom för eleven enkla resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.
Historiska källor
Källor som berättar om människors levnadsvillkor under olika tidsperioder
Eleven medverkar i att beskriva människors levnadsvillkor under olika tidsperioder Eleven medverkar i att använda och tolka olika källor och i att föra resonemang om källornas användbarhet.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Eleven använder och tolkar olika källor och för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Eleven använder och tolkar olika källor och för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Historiska teman
Olika kulturella uttrycksformer
Eleven medverkar i att beskriva människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden. Eleven medverkar i att använda och tolka olika källor och i att föra resonemang om källornas användbarhet.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Dessutom för eleven enkla resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden. Eleven använder och tolkar olika källor och för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden. Eleven använder och tolkar olika källor och för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.