Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva återberättande texter

Skapad 2019-09-04 13:50 i Västra Berga skola Helsingborg
Pedagogisk planering för återberättande texter utifrån läromedlet Zick Zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Denna planering är gjord utifrån material för boken Zick Zack skrivrummet, Sanoma förlag.

Innehåll

Konkretisering av målen

Eleverna ska:

 • förstå syftet med en återberättande text om en personlig upplevelse.
 • lära sig hur man skriver inledningar och organiserar innehållet.
 • lära sig att använda rätt tempus samt variera och bygga ut meningar.
 • kunna bedöma andras texter samt själva planera en återberättande text och muntligt berätta om den för en kamrat.
 • på egen hand kunna planera och skriva en återberättande text.

Undervisning

1. Vi arbetar tillsammans med modelltexter för att eleverna ska kunna känna igen en återberättande text med inledning (vem, var, när, varför, vad) och kronologiskt återgivna händelser samt textbindning med hjälp av sambandsord.

2. Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i en återberättande text som pronomen, attribut, verb i preteritum och substantiv i singular och plural.

3. Eleverna bedömer återberättande texter utifrån sina kunskaper. De planerar en återberättande text och berättar den sedan muntligt för en klasskompis som ger respons.

4. Varje elev planerar och skriver en egen återberättande text om något självupplevt och bedömer den tillsammans med sin lärare.

5. Skrivutvecklingen noteras i bedömningsmatris för återberättande text.

 

Bedömning

Din förmåga att:

 • förstå syftet med en återberättande text.
 • kunna skriva med ett begripligt innehåll och en "röd tråd".
 • kunna skriva med en fungerande struktur och redogöra för tid, plats, deltagare och händelser.
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en återberättande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Zick Zack skrivrummet återberättande text

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
Använder återberättandet för att berätta om något självupplevt. Kan identifiera en återberättande text.
Använder återberättandet för att återge händelser av olika slag. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att återberättande text kan användas för att återge och beskriva händelser. Förstår att dagböcker, biografier, nyhetsartiklar mm kan vara återberättande texter. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att återberättande text kan skrivas för många syften och för olika målgrupper. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Håller sig huvudsakligen till ämnet, men den "röda tråden" är svag.
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en "röd tråd".
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig "röd tråd".
Håller sig till ämnet och utvecklar innehållet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utan att tappa den "röda tråden".
STRUKTUR
Skriver en enkel redogörelse, utan någon tydlig struktur.
Har en i huvudsak fungerande struktur. Redogör för tid, plats, deltagare och händelser.
Har en relativt väl fungerande struktur. Ger en kortfattad men fullständig orientering vad gäller tid, plats och deltagare, följt av kronologiskt återgivna händelser.
Har en väl fungerande struktur. Organiserar efter strukturen hos en återberättande text och börjar med en orientering för att skapa intresse följt av viktiga händelser och en avslutning.
*Inledning
Ger bristfällig information om vem, var och när.
Ger en kortfattad orientering om vem, var och när.
Ger en orientering om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Ger all relevant bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten.
*Händelser
Använder talspråksstruktur och ger alla händelser samma vikt.
Återger händelserna kronologiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar viktiga händelser så att läsaren får en tydlig bild. Tolkar händelser med liknelser och metaforer och inkluderar personliga reflektioner och kommentarer.
*Avslutning
Har en enkel avslutning.
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Skriver en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: