👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna - judendom, kristendom och islam 7C HT 2019

Skapad 2019-09-04 14:11 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer vi fördjupa oss i de abrahamitiska religionerna - judendomen, kristendomen och islam.

Innehåll

Det här skall du lära dig:

 1. Centrala tankegångar (t.ex. levnadsregler och gudar).
 2. Urkunder (heliga böcker och skrifter).
 3. Konkreta religiösa uttryck och handlingar (t.ex. högtider och ritualer).

 

 1. Centrala tankegångar (t.ex. levnadsregler och gudar).
 2. Urkunder (heliga böcker och skrifter).
 3. Konkreta religiösa uttryck och handlingar (t.ex. högtider och ritualer).

Läromedel:

 

Bedömning:

Preliminärt v. 40 kommer ni genomföra ett skriftligt prov om religionerna och en individuell skriftlig uppgift där ni ska resonera kring en livsfråga, i provet/uppgiften kommer följande förmågor att bedömas:

 1. Hur mycket faktakunskaper du visar att du har lärt dig om religionerna, t.ex. att du kan beskriva och förklara islams fem pelare.
 2. Hur väl du resonerar om likheter och skillnader mellan religionerna, t.ex. hur ser man på livet efter döden i religionerna? På samma sätt eller skiljer de sig?
 3. Hur väl du resonerar om livsfrågor, exempelvis hur kan en människas identitet formas och påverkas av religiös tillhörighet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Judendom, kristendom och islam

E
C
A
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.