Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 1

Skapad 2019-09-04 14:14 i Almunge skola Uppsala
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik
Syfte ur Lgr11: "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen." "Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att formulera och lösa problem." "Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder."

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska få lära dig:

Taluppfattning och tals användning

 • Forma siffrorna och arbeta med talen 1-12
 • Naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-20
 • Begreppen fler färre 
 • Tecken =,<, >
 • Uppdelning av talen 
 • Textuppgifter 
 • Pengar 0-20
 • Addition, talkompisar och addition med tre termer.
 • Subtraktion, med två eller tre termer.
 • Sambandet mellan addition och subtrakti on

Algebra

 • Likamedtecknets betydelse
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • Fortsätta ett geometriskt mönster 

Geometri

 • Tangram
 • Rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla  i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • Göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse. 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du deltar i genomgångar och gemensamma diskussioner. Du kommer att få arbeta laborativt med olika material samt i häften och böcker. Du arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra. Du får också möjlighet att spela olika mattespel enskilt och tillsammans med andra.

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet.

Samtal och diskussioner

Diagnoser

Skolverkets bedömningsstöd

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik

v 35-38
Sambandet mellan antal och tal 0-10
Talen 0, 1, 2, 3. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Använda begreppen fler, färre, lika många och förstår dess bedydelse
Använda tecknet för lika med, mindre än, större än
Tallinjen 0-10
v 39-42
Att skriva och räkna addition
Talen 4, 5.Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Berätta räknesagor
Att skriva och räkna subtraktion
Pengar, enkronan och femkronan. Att skriva kr i addition och subtraktion
v 43-47
Talen 6,7, 8. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Kommutativa lagen i addition
Sambandet mellan addition och subtraktion
Kontrollera subtraktion genom addition
Räkna additioner och subtraktioner med flera termer
v 48-51
Talen 9, 10. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Öppen utsaga, Vilken term fattas?
Tiokompisar
Att skriva additioner och subtraktioner
Sambandet mellan uppdelning och vilken term som fattas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: