Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk1-3

Skapad 2019-09-04 14:41 i Elinebergsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering i ämnet idrott och hälsa för årskurs 1-3.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Undervisning och arbetssätt

I undervisningen i idrott och hälsa  kommer du att få prova på olika lekar och aktiviteter som tränar och stärker den motoriska förmågan. Du kommer att få göra lekar, danser och rörelser där du ska försöka följa en viss takt eller rytm. Undervisningen kommer att var både inomhus och utomhus. När vi är utomhus kommer du bland annat att få lära dig hur man använder en karta och vad Allemansrätten är för något. Under lektionerna kommer vi att ha samtal om de olika aktiviteterna som vi har gjort.

När du slutar årskurs 3 ska du kunna...

 • Använda de motoriska grundformerna i olika aktiviteter så som i lek och dans.
 • Följa musikens takt eller rytm på ett enkelt sätt i lekar och danser.
 • Prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.
 • Delta i lekar i natur- och utomhusmiljö.
 • Veta vad Allemansrätten är och kunna använda dig av den.
 • Hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: