👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel

Skapad 2019-09-04 14:48 i Knekten förskola Flen
Förskola
Med en ny barngrupp nu under hösten är det viktigt att få ihop gruppen, genom olika aktiviteter, där vi lär känna varandra och förskolans rutiner.

Innehåll

Datum: 190904

Ansvarig för aktiviteten: Arbetslaget på Lingonet

Vilken grupp: Lingonets barn i åldrarna 1-3,5 år

Material: Gubben i lådan, sångkort, sångpåse, material som barnen kan samarbeta med - pluppar, pärlor, pennor/kritor, färger och penslar, mm.

Nulägesbeskrivning: Vi har nu i höst en ny barngrupp, med 7 "gamla" barn och 10 nya. Många av de nya barnen är yngre, och vet ännu väldigt lite om förskolan och våra rutiner. 

Beskrivning av aktivitet med syfte: Syftet är att lära känna varandra, visa de nya barnen våra rutiner och aktiviteter, samt få dem att känna sig trygga med oss på förskolan, så att de kan lära sig och utvecklas. Vi ska bland annat träna på turtagning, hur vi är med våra kompisar, delar på leksaker, lär känna rutinerna och aktiviteterna vi har på förskolan. 

Tydliga rutiner, närvarande pedagoger, planerade aktiviteter, teckenstöd, sångkort och djurtema, då sånger och djur är något bekant för de flesta barn.

 Dokumentation: Unikum, på Lingonets lärlogg samt barnens lärloggar. Vår lärvägg.

Utvärdering: på vår enskilda planeringstid och reflektionstid går vi igenom våra inlägg på Unikum

Bilder:

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18