Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik -Transporter

Skapad 2019-09-04 14:59 i Magra skola Alingsås
Grundskola 2 – 4 Teknik
Transporter är en viktig del av vår vardag. Hur har transportsystemet och transportmedlen sett ut historiskt och hur har de förändrats över tid? Hur kommer framtidens transportmedel och transportsystem se ut?

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan).

Undervisning – Under de kommande veckorna kommer vi att jobba med olika transportmedel för både människor och varor. Vi kommer att utgå från hjulet och börja med vagnar, cyklar och bilar. Vi kommer sedan att studera olika former av båtar och flyg. Vi kommer att se filmer, läsa texter, prata gemensamt, skriva faktatexter och instruktioner samt bygga olika modeller.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Bedömning kommer att ske utifrån din förmåga att samtala kring teknik och din förmåga i skrift berätta vad du upptäckt/lärt dig med de ämnesspecifika ord som hör till. Du kommer även att få göra egna skisser och konstruktioner.

-

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: