Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning 0-100 åk 3

Skapad 2019-09-04 15:09 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 2 – 3 Matematik
Tillsammans ska vi utveckla vår taluppfattning inom talområdet 0-100. Vi ska kommunicera och resonera matematik, välja och använda lämpliga metoder för att räkna. Lära oss nya begrepp och arbeta med problem på olika sätt, ex. genom arbetsblad, praktiskt arbete, matematiklekar och matematikspel.

Innehåll

Mål för arbetet 
- du är säker på att räkna tal i addition och subtraktion inom talområdet 0-20 (huvudräkning).  
- räkna uppgifter i addition och subtraktion inom talområdet 0-100. 
- du kan räkna ut uppgifter i addition och subtraktion med tiotalsövergång. 
- du kan välja och använda dig av räknestrategier (huvudräkningsstrategier och skriftliga räknemetoder) som vi arbetat med tillsammans på lektionerna. 
- du förstår och kan använda dig av positionssystemet/siffrors värde i förhållande till position. 
- du kan dela med dig och berätta hur du tänker (både muntligt och skriftligt) när du räknar och löser matematikuppgifter samt lyssna på andra hur han/hon gör. 
- du kan använda dig av matematiska begrepp. 
- du kan avrunda tal och se rimlighet i uträkningar och tals värde. 

Undervisning arbetssätt 
Arbeta tillsammans i grupp, i par och individuellt. 
Arbeta med: 
- arbetsblad/matematikbok 
- matematiska problem
- textuppgifter
- praktiskt arbete med konkret material
- matematiklekar
- matematikspel 
- se filmer inom arbetsområdet 

Elevinflytande 
Varje elev kommer få vara med och påverka sitt arbete och sin kunskapsinhämtning i samråd med läraren och utifrån målet för arbetsområdet. 

Bedömning 
- formativ bedömning under undervisningens gång 
- självbedömningar under arbetsområdets gång 
- summativ bedömning genom att fylla i matris för arbetsområdet 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: