Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk2 Lillegårdsskolan

Skapad 2019-09-04 15:14 i Lillegårdsskolan Partille
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Det här ska du lära dig.

 HT - 2019 och VT-2020

 

HT-2019

 - talraden 0 till 100 

 • udda och jämna tal 
 • Använda tecknen >,< och = 
 • Addition och subtraktion, 0 till 20 
 • Addition och subtraktion med hela tiotal, 0 till 100 
 • Räkna med tiotal och ental 
 • bråk, 1/2, 1/3 och 1/4 
 • Addition med ental, 20 till 100
 • Addition med tiotal 20 till 100
 • Subtraktion med ental, 20 till 100
 • Subtraktion med tiotal, 20 till 100 
 • Ordningstal 
 • Uppställning
 • Problemlösning
 • Multiplikation 2,5,10
 • Olika problemlösningar med addition och subtraktion 
 • Tidsdifferens 
 • Addition och subtraktions med tiotals-övergång, 0 till 20. 

VT- 2020

 • Hur man använder en miniräknare 
 • Avrundning 
 • Klockan, kvart över och kvart i 
 • Mönster 
 • Måttenheter
 • Massa/vikt (kg)
 • Räknesättet multiplikation 
 • Symmetri 
 • Räknesättet division 
 • Geometri 
 • talen 0 till 1000

Så här kommer vi att arbeta.

 

 • Genom att arbeta i matteboken 
 • Göra problemlösningar tillsammans på tavlan, enskilt och med en kompis
 • Arbeta med utomhusmatte 
 • Olika diagnoser och prov 
 • vi kommer lära oss olika räknestrategier 
 • Visuellt
 • Matematikspel

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

 • Hur du löser det olika matematiska uppgifterna och hur du använder matematiska strategier.
 • Genom att se hur du är delaktig i gemensamma genomgångar, praktiskt arbete och vid problemlösningsarbete.
 • Genom diagnoser 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: