👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema djur

Skapad 2019-09-04 15:16 i Knekten förskola Flen
Förskola
Barnen visar stort intresse för djur, vilket vi gärna vill undersöka mer tillsammans med dem. Vad kan vi tillsammans lära oss om djuren? Förutom att lära oss vad djuren heter kanske vi blir intresserade av hur de bor, eller vad de äter. Vi låter barnens tankar och intresse styra var vi hamnar i vårat tema.

Innehåll

Datum 100904

Ansvarig för aktiviteten: Arbetsgruppen på Lingonet

Vilken grupp: Lingonet, åldern 1-3 år

Material: Exempelvis olika djur, både figurer och bilder, sångkort med sånger om djur, bilder med hur man tecknar djur, målarbilder på djur, lärplatta eller dator för att söka information om djuren på, appen Polyglutt där vi har vanliga böcker samt faktaböcker om djur. 

Nulägesbeskrivning: De nya barnen som har börjat på avdelningen under hösten har alla visat intresse för djur, då de har dragits till ett bord vi har på avdelningen där det står olika djur. Vi tänker att det är något bekant att arbeta med, både för de nya och äldre barnen. 

Beskrivning av aktivitet och syfte

I våra 3 arbetsgrupper, samt i samlingen, kommer vi efter barnets mognadsnivå, att lära oss mer om olika djur, genom att visa bilder, prata om djuren, samt lära oss hur man tecknar djurens namn. Barnens intresse och tankar styr oss vidare i temat, även om vi introducerar olika djur och ställer lätt styrda frågor om dem. 

Syftet med temat är att på ett lekfullt sätt väcka nyfikenhet för djur och deras liv, samt att genom temat utveckla barnens språk samt att träna på att reflektera kring djuren tillsammans. I temat kan vi få med natur, skapande, språkutveckling, matematik, samt samspel.

Bilder

Dokumentation

Vi dokumenterar via Unikum, fotar, antecknar eller spelar in våra samtal i våra grupper, samt samlingar. Dokumentation sätts även upp på vår lärvägg. 

Utvärdering

Vi reflekterar på vår enskild planeringstid, samt på arbetsgruppens reflektionstid.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18