Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pegasusfritids i naturen

Skapad 2019-09-04 15:19 i Park fritidshem Norrtälje
Grundskola F
Pegasus fritidshem kommer att gå till Pinnskogen på måndagar under september-oktober månad. Ibland får eleverna välja och ibland är det för alla. Vi kommer att gå iväg efter mellis.

Innehåll

När vi är i skogen kommer vi att lära oss om:

1.Olika träd genom ett lekfullt sätt.

2.Vi kommer att prata om allemansrätten. Vad menas med INTE STÖRA eller FÖRSTÖRA i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: