Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap, känslor och gruppsamhörighet

Skapad 2019-09-04 15:20 i Bohus förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Undervisningsplanering om kompisrelationer och olika känslouttryck.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Under höstterminen har barngruppen förändras och många nya kompisar har kommit till Topasen.

Tillsammans med barnen vill vi skapa en trygg grund där

Vi vill att barn och föräldrar ska känna trygghet på Topasen.
Vi vill att barnen ska få känna en grupptillhörighet.
Vi vill öka barnens förståelse för andra människors känslor.
Vi vill skapa trygghet och vägleda barnen i deras känslor och lekar.

Mål

Öka förståelse för sina egna och andras känslor
Hantera konflikter och kunna ge ett förslag på en lösning
Turas om i leken och kunna leka med alla kompisar

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att sträva efter att arbeta med gruppstärkande aktiviteter: 

- mindre grupper med aktiviteter för att alla ska bli sedda.

- samtala och reflektera kring våra känslor och vad som gör att vi känner dessa

- belysa vikten att våga visa sina känslor i olika sammanhang

För att belysa olika känslor kommer vi att i olika undervisnings/utbildningstillfällen använda olika didaktiska metoder så som tecken som stöd, skapande aktiviteter, läsa böcker och samlingar med stöd av dockor och sånger.

Evenshaug & Hallen (1992), som är forskare inom barnpsykologi, säger att de "etiketter" som barn lär sig koppla till olika psykologiska känslotillstånd har stor betydelse för hur de kommer att tolka sina egna och andra människors emotionella uttryck.

Kimber (2004) beskriver att på samma sätt som vi lär oss matematik är det lika viktigt att alla barn får en chans att lära sig emotionella färdigheter.

Vi pedagoger är medvetna om att affektregleringsförmågan inte är fullt utvecklad hos barnen. Vi är tydliga med att inga känslor är fel men att vi kan behöva olika strategier för att hantera dessa så ingen kompis blir ledsen eller kränkt. Vi ger förslag på olika sätt att få utlopp för olika känslor. 

"Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet". 

Vi har kommer att införa "dagens snällis" på avdelningen, där vi vill fokusera på vilka fina kompisar vi har på Topasen och hur mycket bra vi gör under hela dagen på förskolan. Innan lunch kommer vi att samlas i soffan och rikta uppmärksamhet på någon god gärning, en bra lek eller något annat fint som skett. Alla kommer självklart att uppmärksammas och bli dagens snällis. 

Uppföljning

Efter undervisningen kommer vi att följa upp barnens frågor och funderingar. Vi kommer även gemensamt att skapa något tillsammans som kommer att sitta uppe i den pedagogiska lärmiljön för att påminnas om våra gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt gentemot varandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: