Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk.2 Lillegårdsskolan

Skapad 2019-09-04 15:31 i Lillegårdsskolan Partille
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 2 Teknik
Teknik åk.2

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Det här ska du lära dig.

- Vad är teknik och var finns den?

- hur man programmerar 

- kunna jämföra teknik förr i tiden och nu 

- kunna se hur någonting är uppbyggt 

- hur olika föremål fungerar tex i skolan, på skolgården, hemma 

- hur man ritar en skiss 

- teknik i vardagen 

 

Så här kommer vi att arbeta.

 
- vi kommer att  programmera 
- vi kommer diskutera olika slags tekniska lösningar
- vi kommer att se filmer om teknik 

- vi kommer lära genom diskussioner 

- vi kommer att konstruera egna föremål 

- vi kommer undersöka krafter och rörelser samt prata om friktion 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

 

- ser att du aktivt deltar på lektionerna 

- du är med i gruppdiskussioner 

- du ska kunna förklara teknik i vardagen 

- visa att du kan rita en skiss 

- se att du kan göra enkla former av programmering 

- du ska kunna nämna några tekniska föremål från hemmet, skolan och skolgården

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: