Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Sv/Sva Östra skolan åk 2 19/20

Skapad 2019-09-04 15:34 i Östra skolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola F – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I vårt svenskarbete använder vi oss bl.a. av Språkskrinet clown. I boken kommer du att arbeta med inspirerande och elevnära övningar för att utveckla ditt språk och skrivande. Övningarna bygger på gemensamma lärarledda genomgångar och sedan individuellt arbete utifrån dina egna utvecklingsområden. Du ska få goda verktyg för ditt skrivande - nyckeln till ett rikt språk.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:   

 

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen

 • Din förmåga att samtala i helklass och i mindre grupper.
 • Din förmåga att skriva olika texter samt berätta vad texten handlar om.
 • Din förmåga att använda stor bokstav och punkt i dina texter.
 • Din förmåga att känna till vokaler och konsonanter.
 • Din förmåga att känna till substantiv, verb och adjektiv.
 • Din förmåga att behärska enkla stavningsregler till exempel: j-ljudet, å-ljudet och ng-ljudet.

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Centralt innehåll
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 •  Sv  1-3Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 •  Sv  1-3Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 •  Sv  1-3Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 •  Sv  1-3Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 •  Sv  1-3Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 •  Sv  1-3Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 •  Sv  1-3Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 •  Sv  1-3Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT 

 • Du kommer att få träna ORDKUNSKAP, utöka ditt ordförråd och din ordförståelse.
 • Du kommer att få träna SPRÅKLÄRA, där du lär dig att använda språkets olika verktyg.
 • Du kommer att få träna SKRIVNING, där du utvecklar din förmåga att skriva berättelser och faktatexter.
 • Du kommer att få träna LÄSFÖRSTÅELSE genom att läsa texter, diskutera, reflektera och svara på frågor.  

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att

 • Din förmåga att samtala i helklass och i mindre grupper.
 • Din förmåga att skriva olika texter samt berätta vad texten handlar om.
 • Din förmåga att använda stor bokstav och punkt i dina texter.
 • Din förmåga att känna till vokaler och konsonanter.
 • Din förmåga att känna till substantiv, verb och adjektiv.
 • Din förmåga att behärska enkla stavningsregler till exempel: j-ljudet, å-ljudet och ng-ljudet

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 Formativ bedömning och kontinuerlig feedback både från lärare och genom kamratbedömning 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: