Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår närmiljö- om värden och omvärlden

Skapad 2019-09-04 15:36 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vad finns runt knuten? I vår närmiljö vill vi upptäcka nya saker som får oss att förstå vilken betydelse den har för oss och hur vi kan påverka den. Kultur och demokrati i vår värld -vår närmiljö.

Innehåll

Mål

 

 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

 

 

Bakgrund

Barnen visar intresse för att veta mer om vad som finns i vårt närområde. Vi har skapat några samarbeten med olika samhällsfunktioner i Morgongåva och Heby och vill gärna utveckla detta. Vi vill skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö samt att utveckla förståelsen för ett demokratiskt klimat.

 

Arbetssätt/Undervisning. 

-samarbete Rungården- sång

- samarbete Rungården- pepparkaksbak

- samarbete Rungården - lera

- samarbete förskolebussen- biobesök i biblioteket

- samarbete ICA- vi hämtar frukt och grönt

- besök på brandstationen Heby

- besök i skolan

- Högtider

- Olika kulturer

- Olika språk

- Olika arbeten

- kartongmatchen

 

 

Uppgifter

 - Rungården- sång med de äldre

-Rungården- lera

- Biobesök i Heby

- samarbete ICA

- Ljusfest-Diwali

- kartongmatchen- återvinning

- Advent

- Rungården -pepparkaksbak

-Luciafirande

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Rungården-sång med de äldre

 • Biobesök på biblioteket

 • Samarbete ICA

 • Högtid/ kultur Ljusfest. - Diwali

 • Rungården-lera

 • Kartongmatchen- återvinning

 • Advent

 • Rungården- pepparkaksbak

 • Luciafirande

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: