Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens Planeringsmall Frösakullsförskolor 2020

Skapad 2019-09-04 15:37 i Frösakulls förskola Halmstad
Förskola
Att alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen lpfö 2.6 . .

Innehåll

Planeringsmall 2019-2020 Frösakulls förskolor

Vart är vi?

Ett nuläge

Vi har inskolningar och är ett nytt arbetslag.  I nuläget arbetar vi mycket med att skapa intressanta  och spännande miljöer. Här vill vi att barnen ska mötas och upptäcka och utforska och utveckla sin nyfikenhet.

 

 

Vart ska vi?

Mål för projekt

Vilka läroplansmål från Lpfö ska ni arbeta mot?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

* nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

* ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord ,berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.( vi arbetar med barn 1-2 år).

 

 • Barnens intressen, initiativ behov: vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i målområdet? Vilket projekt ska presenteras för barnen?
 • Förståelse: Vilken förståelse ska barnen utveckla?
 • Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?
 • Pedagogens förhållningssätt: vilka förhållningssätt behöver pedagogen ha i aktiviteten för att lärandet ska ske i barngruppen?Vi ska vara medforskande pedagoger och aktivt delta i det barnen visar intresse för, samt att vi pedagoger väcker barnens nyfikenhet på olika sätt.

 

Mål för vardagssituationer

 • Vilka vardagssituationer: Måltiderna
 • Vilka läroplansmål: Språkmålet ovan. 

Hur gör vi?

 • Vem gör vad, och när?
 • Vi håller på att skapa nya rutiner som fungerar i vår nya matsal.
 • Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i utbildningen?
 • Genom att varannan vecka skicka "glimtar från Skogen".  Eftersom vi sjunger mycket med barnen, har vi bett/erbjudit föräldrarna att skapa en sångburk/låda som barnen får ha på förskolan.

Hur blev det?

 • Uppföljning, bestäm redan i starten vad det är som ska följas upp.
 • Hur har det gått med våra lärandemiljöer; Vilka miljöer har vi skapat? Hur används de? Hur möts barnen kring miljöerna och hur samspelar de?
 • Ord och samtal i måltidssituationerna.  
 • Första uppföljningen sker andra studiedagen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: