Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handel och produktion

Skapad 2019-09-04 16:11 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola F Geografi
Världshandel, transporter och produktion av varor och tjänster

Innehåll

Produktion – handel – transport

Centralt innehåll

  • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Mål

Du ska kunna:

Vad som är varor och tjänster samt exempel på dessa. Hur fördelningen av arbetskraften ser ut i tex Sverige, jobbar man med varor eller tjänster?

Vad näringslivet och den offentliga sektorn är och gör och hur fördelningen mellan dessa skiljer sig mellan olika politiska system.

Vilka näringsgrenar/sektorer som man brukar dela in arbeten i

Vad en lokaliseringsfaktor är och exempel på olika lokaliseringsfaktorer

Jämföra fattiga och rika länder utifrån vad majoriteten av befolkningen arbetar med

Ge exempel på viktiga svenska export- och importvaror

Vilka länder Sverige handlar mest med

Hur frihandeln påverkar handeln

 

Textruta: Exempel på begrepp att använda:
•	Produktion
•	Konsumtion
•	Import
•	Export
•	Infrastruktur
•	Transporter

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: