👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 8E

Skapad 2019-09-04 16:31 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Matematik
Matematik i 8:an! Hur kul som helst.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Planering: När, vad, hur?

Vecka 2-12 kommer vi att arbeta med kapitlen Samband & Procent i matematikboken.
Vecka 13-24 kommer vi att arbeta med kapitlet om Sannolikhet, 

Du kan hitta en specifikare planering genom att klicka här.

Vi kommer att ha ett prov på detta vecka 12 samt vecka 20. 

 

Vi kommer också att kontinuerligt föra diskussioner och lösa problem i par och i grupp i klassrummet.

Så visar du vad du lärt dig:

I både diskussionerna och vid skriftliga tester och prov kommer du att kunna visa vad du kan.