Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan

Skapad 2019-09-04 16:39 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 4 Geografi
I detta område får du bland annat lära dig hur man kan använda kartan som en informationskälla, hur kartan är uppbyggd, hur olika kartor ser ut.

Innehåll

Långsiktiga mål

I arbetsområdet Kartan ska du få möjlighet att utveckla....

 • din förmåga att använda kartan,
 • din förmåga att placera ut städer, hav och berg,
 • din förmåga att förstå hur kartan är uppbyggd.

 

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

 • vi kommer att lära oss om hur kartan är uppbyggd,
 • prata om olika sorters kartor med olika syften,
 • använda kartboken för att samla information,
 • använda kartboken för att kunna hitta berg, städer och hav,
 • träna på de olika väderstrecken.

 

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 

 • du kan använda kartan som en källa,
 • du kan använda begrepp inom ämnet geografi,
 • du kan placera ut namn och läge på orter, berg, hav och vatten i Sverige, 
 • du kan förklara skillnader och likheter mellan olika kartor, vad är lika och vad är olika,
 • du kan placera ut Sveriges olika naturområde.
 • du kan sätta ut de olika väderstrecken.

Hur och när kommer bedömningen att ske?

 • dels på lektioner hur kan förklara hur olika kartor används för olika syfte,
 • dels genom deltagande i diskussioner i helklass,

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: