👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Åk 5 // Skogen - Ht 19

Skapad 2019-09-04 17:41 i Östra skolan Falun
Grundskola F Biologi
Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog... Hur ser skogen ut i din närmiljö? Barrskog, lövskog och blandskog. Hur ser skogen ut i andra delar av världen? Regnskogen. Vad är fotosyntes och hur fungerar den? Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om den. Vilka växter och djur lever i skogen och hur ser sambandet mellan dem ut? Hur förändras skogen med årstiderna? Vad använder vi människor skogen till och hur ska vi ta hand om den på allra bästa sätt?

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Fotosyntes och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Enkla fältstudier. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

   
 • DETTA BETYDER:
 • Hur ser det ut i skogen och vilka olika typer av skogar finns det?
 • Vilka djur och växter lever i skogen, och på vilket sätt behöver de varandra?
 • Vad är fotosyntes och hur fungerar den?
 • Vad använder vi människor skogen till, och hur kan vi använda skogen på ett hållbart sätt för kommande generationer?
 • Hur förändras skogen med årstiderna? Varför blir löven gula på hösten?
 • Vad är en näringskedja?
 • Exempel på begrepp som vi kommer att arbeta med: Fotosyntes, Näringskedja, Näringsväv, Ekosystem, Art, Biologisk mångfald

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

- Faktatexter i NO-boken Biologi i Sverige

- Filmklipp om skogen

- Diskussioner

- Granskning av tidningsartiklar om skogen

- Fältstudier

- Värderingsövningar med påståenden om hållbar utveckling om skogen

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Beskriva och förklara
 • Granska, kommunicera och ta ställning
 • Vi kommer bedöma din förmåga genom:
 • Du deltar i diskussioner i gruppen
 • Du gör skrivuppgifter i ditt NO-häfte
 • Du kan beskriva några biologiska begrepp och samband i naturen
 • Du gör en kunskapskoll i slutet av arbetsområdet