Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vimplar-symaskinsrepetition

Skapad 2019-09-04 18:08 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Vi börjar terminen med att sy vimplar till skol(gårds)utsmyckning. Det gäller att "pimpa" -dekorera- göra fint. Ge vimpeln ditt eget personliga uttryck! Låt vimplarna bli din "tag" ute på skolgården och i glasgången. Den som tycker det är roligt får gärna sy flera! =)
Grundskola 5 Svenska Slöjd
Vi kommer att sy vimplar med Europas flaggor. Syftet med uppgiften: Vi ska repetera symaskinens funktioner och lära oss en ny teknik, applikation. Samtidigt lär vi oss Europas länder och deras flaggor. Vimplarna använder vi att göra det snyggt i klassrummet!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi repeterar det vi lärde oss i åk 4: Klippa i tyg, använda mallar och mönster, att sy på symaskinen. Vi fortsätter att träna på att planera, skissa och utvärdera.

Hur ska vi arbeta?

Undervisning:

Vi tränar på att läsa tillsammans och använda skriftliga instruktioner, läraren kommer att visa varje moment och sedan arbetar ni med lektionsuppgiften.

Arbetsformer: Du tränar på att skissa och planera hur din vimpel ska se ut. Du tränar på att följa en enkel arbetsbeskrivning och muntliga instruktioner. Du tränar på att använda en mall. Du tränar på att hantera symaskinen, lämpliga redskap och verktyg.

Du tränar på att ta ansvar för och färdigställa ditt arbete. Du får handledning under arbetets gång. Du skriver en utförlig utvärdering när arbetet är klart och lägger in en bild av din färdiga vimpel.

 Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. -Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas och känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Formgivning, hantverksskicklighet, att använda slöjdens arbetsprocess, berätta om din vimpel och om hur du gjort, berätta om de val du gjort, berätta om vad du lärt dig.

Under arbetets gång får du formativ bedömning. Du visar ditt färdiga arbete tillsammans med din slöjdplanering, skiss och utvärdering.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3

Matriser

Sv Sl
Bedömningsmatris i textilslöjd år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Idéutveckling och överväganden
Elevens kreativitet
Behöver mycket stöd i planeringsarbetet.
Tar ibland egna initiativ, visar visst engagemang i planeringsarbetet.
Tar egna initiativ, visar engagemang i planeringsarbetet.
Tar alltid egna initiativ, är engagerad i planeringsarbetet.
Framställning
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Framställning
Kreativitet och problemlösning
Behöver mycket stöd med att lösa problem och driva arbetet framåt.
Löser med viss hjälp enklare problem och driver delvis arbetet framåt.
Löser oftast problem och driver arbetet framåt.
Löser problem som uppstår och driver självständigt arbetet framåt.
Framställning
Verktygshantering, tekniker och metoder.
Behöver mycket stöd med att välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan ibland välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan oftast välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Väljer alltid rätt verktyg, tekniker och metoder på ett utmärkt sätt.
Framställning
Förmåga att välja material, färg, form och funktion
Behöver mycket stöd med att välja design, färg, form och funktion.
Har viss förmåga att välja design, färg, form och funktion.
Har bra förmåga att välja design, färg, form och funktion.
Har en väl utvecklad förmåga att välja design, färg, form och funktion.
Framställning
Ekonomi, säkerhet och miljö
Bristfälliga kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.
Har vissa kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.
Har bra kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.
Har utmärkta kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.
Värdering
Förmåga att ta eget ansvar och färdigställa sitt arbete
Behöver mycket stöd för att bli färdig med sitt arbete.
Tar lite ansvar och blir färdig med hjälp av handledaren.
Tar ansvar och blir färdig med sitt arbete.
Tar stort ansvar och färdigställer sitt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: