👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildplanering åk 7 Ht 19 Sinntorpsskolan

Skapad 2019-09-04 18:32 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola F
Bild Ht 19 Åk 7 Skolämnet bild handlar om att skapa men att också om att reflektera kring sådant man själv skapat och sådant som andra skapat. Ni får testa olika tekniker och material för bildskapande.

Innehåll

Genomförande

Under höstterminen i 7:an kommer du att få testa på olika tekniker för att skapa olika bilder och verk. Vi kommer att arbeta med färglära samt konsthistoria. Vi kommer även göra olika slags presentationer och redovisningar inom bilden. 

De olika uppgifterna kommer att läggas in under den här planeringen allt eftersom vi arbetar med dem. Till flera av uppgifterna hör också en utvärdering som du gör genom att fota ditt arbete och svara på frågor om det du skapat och arbetsprocessen. Utvärderingen och bilderna lägger du ut under respektive rubrik på Classroom.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån

 • Hur du utvecklas under undervisningens gång.
 • Din förmåga att kombinera bildelement genom att använda material och redskap.
 • Hur du tar till dig och utvecklar idéer.
 • Hur du tar ansvar och leder ditt arbete framåt.
 • Din förmåga att diskutera, analysera och reflektera över dina egna och andras bilder. 

Det är viktigt att du använder ämnesspecifika ord i din kommunikation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Bl Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Centralt innehåll
 • Bl  7-9 Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9 Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9 Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  7-9 Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Kunskapskrav
 • Bl  E 9 Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9 I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 9 Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 9 Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 9 Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 9 Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 9 Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
 • Bl  E 9 Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
 • Bl  E 9 Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Uppgifter

 • Blanda färg

Matriser

Bedömningsmatris Bild åk 7-9

På väg att uppnå grundläggande förmåga
Uppvisar rundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket god förmågor
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
På väg att uppnå grundläggande förmåga
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl ge nomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
På väg att uppnå grundläggande förmåga
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
På väg att uppnå grundläggande förmåga
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
På väg att uppnå grundläggande förmåga
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
På väg att uppnå grundläggande förmåga
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Formulera och välja handlingsalternativ
På väg att uppnå grundläggande förmåga
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme om arbetsprocessen
På väg att uppnå grundläggande förmåga
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka bilder och kultur
På väg att uppnå grundläggande förmåga
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva bilder och verk
På väg att uppnå grundläggande förmåga
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.