Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna

Skapad 2019-09-04 18:42 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vi kommer att arbeta med Väpplarna. Namnet Väpplarna kommer från ordet väppling, som betyder klöver. I och med att det är fyra ämnen som materialet utgår ifrån, passar fyrklövern fint som symbol. Det är också en symbol för tur! Varje ämne representeras av en väpplare med en egen färg och eget mönster: blå för språk, gul för matematik, grön för NO/teknik och röd för socialt samspel.

Innehåll

Syfte: Syftet är att säkerställa att alla barn får erfarenheter inom de olika målområdena och stötta barnens utveckling och lärande. Det ska också vara något roligt och något vi gör tillsammans.

Metod: Vi kommer att arbeta utifrån boken Väpplarna där vi får möjligheten att utmana och erbjuda barnen aktiviteter inom de fyra olika ämnesområden: språk, matematik, socialt samspel och NO/teknik.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: