👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklekar utifrån Bornholmsmodellen 19/20

Skapad 2019-09-04 19:41 i Växthusets skola Uppsala
En planering för Bornholm
Grundskola F Svenska
Bornholmsmodellen och dess material bygger på ett forskningsprojekt som professor i psykologi, Ingvar Lundberg genomförde i mitten på 1990-talet. Forskningen visade att språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för god läsinlärning och att de barn som ägnar en liten stund varje dag åt systematiska språklekar klarar läs- och skrivinlärningen bättre i skolan.

Innehåll

Bakgrund

Vi kommer under året i förskoleklass att varje dag ha språksamlingar i halvklass där vi leker olika språklekar tillsammans med eleverna utifrån Bornholmsmodellen. 

Eleverna kommer få möjlighet att:

 • Börja förstå att ord inte bara har betydelse, utan att de också har en ljudmässig form
 • Inse att ord kan låta nästan likadant, men att om man byter ut ett ljud, till exempel i början, så kan ett helt nytt ord med annan betydelse uppstå
 • Lära sig hur man delar upp ord i fonem
 • Lära sig hur de flesta fonem motsvarar en bokstav
 • Börja förstå att man kan ljuda ihop fonem till ett ord
 • Lära sig de flesta bokstäverna, inte bara till namnet utan också det ljud som representeras av bokstaven.

Undervisning:

Vi undersöker olika områden med hjälp av bilder, text och lekar.  Under läsåret kommer vi att arbeta med dessa områden:

 • Rim
 • Vad är ord och mening?
 • Vilka ljud hör vi i orden? Vilket ljud kommer först, sist och i mitten?
 • Långa och korta ord
 • Sammansatta ord
 • Bygga ord och meningar
 • Koppla ihop bilder med ord och ljud
 • Koppla ihop ljud med bokstäver

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -