Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2 19/20

Skapad 2019-09-04 19:43 i Östra skolan Falun
Övergripande pedagogisk planering för årskurs 2 för hela läsåret.
Grundskola 2 Musik
I musikundervisningen ska du dels få möjlighet att prova på att sjunga, spela instrument och skapa rytmer med hjälp av kroppen. Musik ska byggas utav glädje!

Innehåll

Förmågor:

Vi kommer arbeta mot följande förmågor:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • sjunga många olika sånger som handlar om  exempelvis vänskap, djur, sagor, årstider m m 
 • sjunga på olika sätt - unisont, kanon och växelsång samt att använda rösten för att sjunga t ex svagt, starkt, ljust och mörkt.
 • härma och hitta på toner, rytmer och rörelser med hjälp av rösten, rytmintstrument och kroppen.
 • tillsammans hitta på ljud, rytmer och rörelser för att illustrera och gestalta sånger.
 • spela rytminstrument i ensemble.
 • träna på att använda enkla musiksymboler som stöd för sång, rörelse och spel.
 • lyssna på olika sorters musik och prata om den.
 • titta och lyssna på olika sorters instrument och lära oss vad de heter.

Bedömning

Under detta arbete kommer jag bedöma din förmåga att:

• delta i sång.
• delta i ensemblespel.
• delta i att skapa musik med röst, rörelse, instrument och rytmer.
• prata om musik

Du visar detta genom att delta i allt vi gör och ta eget ansvar för ditt medverkande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: