👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden årskurs 2

Skapad 2019-09-04 20:25 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Under vårterminens första del arbetar vi med rymden.
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)
Hur ser det ut i rymden? Vad finns i rymden? Hur förhåller sig vår planet till solen, månen och andra planeter?

Innehåll

Rymden

Under kommande period kommer vi att läsa faktatexter och titta på film. 

Du kommer att få skriva en faktatext och förstå hur den är uppbyggd. Vi kommer att prata om textens ord och innehåll.

Målet med undervisningen är att utveckla din begreppsliga och kommunikativa förmåga

 • Förklara jordens, solens och månens rörelse och vad det innebär för oss på jorden.
 • Kunna berätta om solsystemet.
 • Kunna skriva en faktatext om rymden.

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Hur universum skapades - Big bang.
 • Kunna samtala och diskutera om rymden.
 • Förklara sambandet mellan jorden, solen och månen.
 • Förstå vad ord och begrepp betyder i detta tema.
 • Månens faser.
 • Kunna söka och sortera viktig fakta.
 • Planeterna

Hur?

 • Gemensamma genomgångar.
 • Diskussioner.
 • Uppläsning och bearbetning av faktatexter.
 • Läsa och skriva faktatexter.
 • Bearbeta nya ord och begrepp.
 • Titta på film om rymden

 

Detta kommer bedömas ...

Din förmåga att berätta om:

* jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra

* månens olika faser.

* stjärnor och stjärnbilder.

Din förmåga att:

* delta aktivt i samtal

* skriva en faktatext 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Bi  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3

Matriser

NO Sv
Kopia av Tema Rymden

Begreppsförmågan
Det betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
 • Sv   3
 • NO
Vet vilka de olika begreppen är i arbetsområdet, men behöver hjälp och vägledning för att förstå innebörden och kunna sätta in dem i olika sammanhang.
Förstår innebörden av de begrepp som används inom arbetsområdet och kan sätta in dem i olika sammanhang.

Kunskaper utifrån centrala innehållet.

 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • NO   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO   3   Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Solens, jordens och månens rörelse i förhållande tillvarandra.
Du har förmågan att med hjälp och stöd av bilder beskriva för hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur ett år, en månad samt dag och natt har med solens, jordens och månens rörelser att göra.
Du har förmågan att utförligt beskriva för hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. Du kan dessutom använda rätt begrepp vid redogörelse av hur ett år, en månad samt dag och natt har med solens, jordens och månens rörelser att göra.
Söka fakta och skriva faktatexter
Du har förmågan att med stöd söka relevant fakta ur en text. Du kan delvis skriva faktatexter med egna ord där du använder enstaka begrepp. Du behöver bli bättre på att bearbeta dina texter för att inte slarva med stor bokstav och punkt.
Du har förmågan att på egen hand söka relevant fakta ur texter. Du skriver längre faktatexter med egna ord där du använder relevanta begrepp i rätt sammanhang. Du bearbetar dina texter och använder stor bokstav och punkt på rätt sätt.