Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2019-09-04 21:00 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Läsa,skriva och tala.
Grundskola 1 Svenska
Läsa - skriva -tala

Innehåll

Mål

 • att känna igen de bokstäver vi arbetat med och sätta ljud på dem.
 • att kunna ljuda ihop enkla ord.
 • att kunna läsa meningar i enkla texter.
 • att känna till att man skriver stor bokstav i början av en mening och avslutar med punkt.
 • att kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.


Innehåll

 • samtala om bokstäver, ord och hur man bygger meningar.
 • träna på att skriva små och stora bokstäver.
 • skriva meningar både enskilt och gemensamt.
 • skriva text på datorn enskilt eller tillsammans med en kamrat.
 • läsa olika sorters texter.
 • samtala i liten och stor grupp.
 • lyssna när någon talar.

 

Bedömning

Vi arbetar med formativ bedömning och elevens aktivitet, kunskaper och utveckling bedöms löpande under arbetets gång.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: