Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Bakterier och virus

Skapad 2019-09-04 21:07 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Biologi
Under detta arbetsområde kommer vi att jämföra djurceller/växtceller med bakterier och virus. Vi kommer också undersöka om bakterier och virus är bara kroppens fiender eller om vi kan ha någon nytta av dessa organismer. De flesta sjukdomar kan vi begränsa med penicillin, men vad kan vi göra när bakterierna slår tillbaka? (Denna kurs kommer att löpa parallellt med "Livets mirakel" där vi bland annat behandlar könssjukdomar)

Innehåll

VECKOPLANERING 8F (Helklass)

 

Vecka

Innehåll

Litteraturhänvisning

36

Torsdag

 

Cellens delar – organeller (cellkärna, cellplasma, cellmembran, mitokondrier, ribosomer, lysosymer)

 

Cellandning

 

Skillnaden på djurcell och växtcell

 

Stamceller framtidens reservdelar?

(Diskussionsuppgift)

 

 

 

Biologiboken sid 231,

 

Biologiboken sid 14

 

 

 

 

 

Biologiboken sid 236-237

37

Torsdag

Bakterier – vänner och fiender?

 

Vad är en bakterie? Hur ser bakterie ut? Finns det nyttiga bakterier? Vad händer om man blir infekterad av bakterier?

Sjukdomar pga bakterier?

 

 

Biologiboken sid 320-322

 

Biologiboken sid 75, 241

 

38

Torsdag TEMADAG

 

TEMADAG

39

Torsdag

Virus – vänner och fiender?

 

Vad är ett virus? Hur ser virus ut? Vad händer om man blir infekterad av ett virus? Sjukdomar pga virus?

 

Skillnaden bakterie – virus?

 

 

 

Biologiboken sid 325-326

40

Tisdag

Så försvarar sig din kropp

 

Penicillin och andra antibiotika

 

Bakterierna slår tillbaka

(Diskussionsuppgift)

 

Biologiboken sid 253-256

 

Biologiboken sid 323-324

 

Biologiboken sid 338-339

41

Tisdag

Sjukvård och alternativ medicin

Läkarundersökning – vad gör man?

 

Att titta in i kroppen!

 

 

Biologiboken sid 340-345

42

Tisdag

Reservdelsmänniskan

 

Självläkning -placebo

 

Tid inför bedömningsuppgift

Biologiboken sid 347-349

43

Bedömningsuppgift

Avslut och utvärdering 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift v.43

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: