Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud - du är värdefull

Skapad 2019-09-04 21:15 i Myran Dibber Sverige AB
Vi jobbar kontinuerligt med struktur, rutiner och regler för att skapa en trygg och harmonisk barngrupp. Vi vill med vårt arbete stärka barnets förmåga och deras tillit till att tro på sig själv och deras eget kunnande.
Förskola
Att uppleva trygghet och vänskap i förskolan är en grundläggande förutsättning för att ett barn ska kunna ta till sig av verksamheten och dess innehåll. Med hjälp av Lärvännen Hjärtrud alla barn ska känna sig värdefulla.

Innehåll

BAKGRUND

Anledningen till att vi arbetar med Lärvännen Hjärtrud är att vi anser att arbetet med värdegrunden är oerhört viktig. Är barnen trygga med varandra och får många tillfällen under dagen till att öva på samarbete, turtagning och att leva sig i andra människors känslor så får vi en mer väl fungerade värdegrund.

På blå avdelningen finns de olika barn -  fantastiska personligheter, var och en beundransvärda på sitt sätt. De är en grupp med många viljor, egenheter, behov och önskningar - precis som det ska vara. 

MÅL

 Vi vill att förskolan ska vara en trygg, positiv och glädjefylld miljö dar alla ska känna sig välkomna. Alla barn ska känna sig värdefulla, känna sig som en tillgång i gruppen. Allas åsikter är lika viktiga. 

Vår värdegrund baseras på att visa ödmjukhet och respekt inför varandra i mötet med alla människor stora som små. Som att lyssna och ta hänsyn till andra människors tankar och åsikter. 

Alla barn ska bli sedda och känna att vi månar om dem. Att alla barn ska känna att de är lika mycket värda. Vi pedagoger uppmuntrar till självständighet.

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Dagarna på förskolan ger utrymme för olika aktiviteter där vi lär tillsammans, både barn-barn och barn-pedagoger och värdesätter ett lustfyllt lärande. Barnen får träna sitt sociala samspel med varandra och oss vuxna genom olika aktiviteter:

 - Vi bjuder in Hjärtrud till våra samlingar där vi säger HEJ och benämner alla barns namn.

- Vi kommer att prata mycket om känslor, alla känslor är tillåtna. Man har rätt till sin känsla men man får inte bete sig hur som helst.

- Vi kommer att prata om respekten mot varandra ex. att det är viktig när ett barn säger STOPP och inte vill längre.

- Vi kommer att erbjuda möjligheter att barnen får uttrycka sina tankar kring vänskap på olika sätt.

- Vi kommer att uppmuntra barnen att hjälpa varandra och ta vara på barnens kompetenser genom att lyfta barnens positiva egenskaper inför gruppen.

- Barnen kommer att få olika samarbetsövningar att jobba med.

- Vi kommer att prata om hur vi är mot varandra - bra kompisar som hjälper varandra, klappar mjukt, erbjuder handen.

- Barnen kommer att få många tillfällen att samarbeta, leka ock utveckla tillsammans.

- Vi uppmärksammar barnens födelsedag

- På samlingar pratar barn om vilka kompisar som är med och att de saknar de som är hemma.

- Vi sjunger "Kompis sång"

Att erbjuda roliga aktiviteter hjälper oss att skapa en lustfylld tillvaro. Genom att lägga mycket energi på detta får vi massor tillbaka, inte minst i form av positiva barn som vågar utforska och lära tillsammans med oss .

 

 

DOKUMENTATION

- Vi kommer att använda oss av pedagogisk dokumentation för att följa upp, utvärdera och utveckla arbetet kring Hjärtrud. 

- Vi kommer att dokumentera genom foto, lärloggar, bloggar och observationer. Detta synliggör barnets lärande och utveckling. 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer att systematisk och regelbundet följa upp arbete som kopplas med Hjärtrud samt analysera resultaten. Med utgångspunkt från det som vi ser i vår reflektion kommer vi att planera och utveckla arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: