Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i Förskoleklass

Skapad 2019-09-04 21:27 i Ödenäs skola Alingsås
Grundskola F Matematik
Du kommer att se och upptäcka matematiken omkring dig. Du kommer att lära dig flera nya matematiska begrepp. Du kommer att få använda konkret och laborativt material och mattespel.

Innehåll

Pedagogisk planering förskoleklass

Matematik

Genom att utgå från serien "Livet i mattelandet"  kommer vi kunna använda oss av matematiken på ett lekfullt sätt, för att på detta sätt öka elevernas matematiska förståelse och öka intresset för ämnet.

Du kommer att se och upptäcka matematiken omkring dig. Du kommer även att lära dig flera nya matematiska begrepp. Du kommer att få använda konkret och laborativt material ( knappar, tärningar m.m.). Vi kommer även spela flera olika matematikspel tillsammans. 

Du kommer arbeta i matematik boken "Mitt i prick", där du både tillsammans med klasskamraterna och enskilt kommer bli utmanad i ditt matematiska tänkande. 

Koppling till Lgr 11 del 1

Syfte: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Syfte: föra och följa matematiska resonemang.

 

Ma  1-3   Taluppfattning och tals användning. Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

Ma  1-3   Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

Ma  1-3   Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

  Ma  1-3   Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Övergripande mål Lgr 11 del 2

Undervisningen:

Konkretisering av mål, dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

- Att lägga tal och att se höra och känna igen siffrorna 0-10

 

- Uppfatta tallinjen och talens position

 

- Att lära  nya ord och begrepp såsom läges-ord ( framför , bakom , under m.m). samt Dubbelt, hälften, lika mycket m.fl.

 

- Leka olika slags lekar där räkning ingår.

Arbetsformer:

På ett lekfullt sätt lyfter vi in matematiken i barnens vardag. Med hjälp av matematikbok samt Livet i mattelandet, kommer du att få hjälpa till att lösa olika slags problem,dels själv och dels i grupp .Vi har också många gemensamma samlingar i gruppen där vi samtalar, leker och diskuterar matematik. Du kommer att få många tillfällen att prata och sätta ord på dina tankar om och i matematik. Du har möjlighet att använda konkret och laborativt material och olika spel. 

Dokumentation och utvärdering:

Vi kommer dokumentera med hjälp av foto, film och dina egna bilder i Guldboken.

Uppgifter

 • Loppis

 • Robotbygge

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: