Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Troll 1-3 år

Skapad 2019-09-05 06:13 i Nolby förskola Alingsås
Förskola
Troll kan vara läskiga men också spännande. Ibland även roliga! Tillsammans utforskar vi olika typer av troll och upptäcker sidor hos trollen vi inte visste fanns (eller faktiskt visste!).

Innehåll

Syfte (varför)

I vår första månadsreflektion och kartläggning av barnens intresse upptäckte vi en nyfikenhet på troll och monster i den litteratur vi läst tillsammans med barnen. De målar troll och pratar om troll i leken. Vi startar verksamhetsåret med Tema Troll och ser hur länge det följer med oss och vilka av våra planerade månadsområden vi bakar in i temat. Vi börjar med septembers område Värdegrund, oktobers område integritet och våra torsdagsutflykter. 

Nuläge och intention

Böcker som läses på barns initiativ: Ja- och Nej-trollet, Bockarna Bruse, Petter och hans fyra getter.

Barnen har samtalat om troll och kommit fram till att troll bor under vattnet, i skogen och uppe på berget. Trollen äter morötter, grönsaker och morot också. 

Vid temats slut är vår intention att barnen kan berätta mer rikligt om de troll de fått bekanta sig med och därmed även fått en ökad förståelse för vad värdegrund och integritet är. Kanske kan vi tillsammans ändra sagorna vi bekantat oss med så de blir mer hållbara ur dessa synvinklar!

Genomförande (hur)

 • Vi lär oss teckna troll!
 • Vi kommer att med olika medier presentera sagor som handlar om troll med barnen. Böcker, flano, video. Stor fokus kommer att ligga på berättandet och bearbetning av berättandet, genom skapande verksamhet och reflekterande frågor inom våra mindre teman tillsammans med barnen.
 • Vi sjunger sånger om troll med barnen och ändrar texten till sånger så de blir förTROLLade.

 • Vi läser matramsa och gå-över-vägen-ramsa: - 10, 9, 8, 7, vi ska äta maten nu, 6, 5, 4, 3, det blir gott det ska du se, 2, 1 och 0, vi blir mätta som ett troll!- Inga bilar och inga troll, vi har kollat åt båda håll!
 • Vad kan man hitta i skogen om man letar efter troll? Kanske en trollsvans. Kanske lite mat som trollen glömt att städa undan. Vems är den superstora skon egentligen? Vi spelar upp i Bergakungens sal i skogen och observerar hur barnen reagerar. Utflykterna varje torsdag blir en stor del av temat och det sker alltid något extra spännande då!
 • Vi inkluderar den dagliga utevistelsen i arbetet med troll. Kan ett troll flytta in på gården? Vad är det annars som finns bakom huset vid alla konstiga stenar? Trollets brevlåda kommer introducera nytt material till barnen. Vi leker trolljakt på gården och letar efter trollbilder.

LEKAR VI LEKER

 • Göm trollsvansen. 
 • Trollet sover. Vi sjunger "trollet sover, trollet sover, i sitt lilla bo. Det är dags att vakna, sträcka på sin haka, ena armen, andra armen, upp på fötter stå!" och gör rörelser.
 • Vem är i trollkojan? Vi gör en liten koja under en stol och lägger ett skynke över. Barnen får turas om att krypa in i kojan och gömma sig varpå kompisarna säger "vem är i trollkojan?" och säger heeeej! när skynket dras upp.
 • Smyg på troll. Sker utomhus och inomhus. Någon är ett troll och gömmer sig bakom något. De andra smyger försiktigt runt för att inte väcka trollet. När trollet vaknar blir alla barnen rädda och gömmer sig hos fröken!

FASTA AKTIVITETER UNDER TEMAPERIODEN:

 • Sånganalys. Vi lyssnar på en sång flera gånger och pausar mycket. Vi frågar barnen vad de sjunger i sången, vad betyder det? Diskuterar de olika delarna av sångerna och samlar fakta till vår trollvägg.
 • Sagoanalys. Vi läser böcker om troll och tar oss tiden att stanna på varje uppslag. Vad står det i texten? Vad ser vi på bilden? Varför ser det ut så? Varför har de skrivit så?  Diskuterar de olika delarna ur böckerna och samlar fakta till vår trollvägg.
 • Veckoreflektion. Vi kollar på bilder från förra veckans olika temaaktiviteter och observerar vad barnen gör när de ser bilderna. Vad sägs? Vilka reaktioner uppstår? Vi för anteckningar och följer barnens utveckling kring förmågan att reflektera med tiden.

Vi gör temat mer levande och genomgående genom att inkludera så många moment under dagen och veckan i vår planering. Vi dokumenterar processen genom att fotografera, anteckna och filma olika aktiviteter vi gör och alltid skriva en kort reflektion efter en genomförd temaaktivitet. I slutet av temat har vi en trollfest där ett riktigt troll kommer på besök

Vem ansvarar för vad?

Arbetslag ansvarar för planering av temainnehåll.

Arbetslag ansvarar för genomförande av planerade aktiviteter.

Arbetslag ansvarar för kortare reflektioner av genomförda aktiviteter.

Förskollärare ansvarar för aktivitetsplanering i mindre grupper.

Förskollärare ansvarar för utveckling av aktiviteter.

Förskollärare ansvarar för djupare reflektion samt analys av aktiviteter och tema som helhet.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STÖDFRÅGOR TILL PEDAGOGERNAS UPPFÖLJNING

 

Veckoreflektion - korta anteckningar varje vecka

a) Vad visade barnen utifrån era erbjudanden?

b) Vad upplever ni att barnen lärt och på vilket sätt bidrog er undervisning till det?

c) Reflektioner ni fångat hos barnen efter genomförandet?

d) Hur utmanar/stöder ni vidare? (Vad händer om barnen möter...)

 

Månadsanalys - barnens lärande OCH vad i organisationen ni tror bidragit

Tänk på att arbetsplanen, valda mål tillsammans med barnens intressen och behov ska vägleda i analysen

 

Barnen - Progression - (förändrat kunnande jämfört med innan)

 • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning?
 • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
 • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

Organisation - vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse

 • Introduktion/genomförande
 • Pedagogernas förhållningssätt
 • Miljö material
 • Dokumentation och reflektionsmetod

Upplever ni att flickor och pojkar givits samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har ni arbetat med Tillgänglig Lärmiljö för att möta alla barn och ser ni att det har gett något resultat?

Hur har ni arbetat med beslutade aktiva åtgärder och hur ser ni att det har gett resultat?

 

Hur går ni vidare

Fundera på - hur kan ni fördjupa/utveckla?

(Hur kan ni utveckla miljön, eller behov av mer ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Har ni tillräckliga strukturer för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: