Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flykt - ett läsprojekt

Skapad 2019-09-05 07:17 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
För att öka läsförståelsen läser eleverna böcker, besvarar frågor samt diskuterar i grupp.
Grundskola 6 Svenska
Dags för läsprojekt! I åk 6 läser vi, svarar på frågor och diskuterar böckerna "Hoppet" som är skriven av Moni Nilsson och "En ö i havet" av Annika Thor. Böckerna handlar om barn som tvingas fly. Vi undersöker och diskuterar barn på flykt under läsningen. Läsningen sker hemma som läxa från onsdag-onsdag. Böckerna är filmatiserade och läsprojektet kommer att avslutas med att vi tittar på filmerna. Ni kommer att få läsa båda böckerna under läsprojektets gång. Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten.

Innehåll

 1.  

Målet med undervisningen är att . . .

Utveckla läsförståelsen. Öka förståelsen för människor på flykt. Kunna sätta sig in i andra människors vardag, deras relationer, tankar och val. Träna på att tänka och skriva utvecklade svar på frågor kring böckernas innehåll.

Undervisningens innehåll

Vad ska vi arbeta med? 

Vi kommer klassvis att arbeta både hemma och i skolan med läsprojektet "Hoppet" och "En ö i havet". 

Hur ska vi arbeta?

På onsdagar diskuterar vi det som lästs hemma som läxa, antingen i mindre grupper men ibland även i helklass.  Ni kommer att få förbereda er genom att arbeta med frågor till texten hemma.  Det är viktigt att ni får med era egna tankar i era svar och motiverar så väl ni kan.

När boken är utläst ska vi titta på filmen som bygger på boken "Hoppet och serien "En ö i havet". Därefter ska du göra en analys/jämförelse mellan bok och film.

Bedömning

Jag bedömer fortlöpande ditt arbete med läsning och läsförståelse genom att läsa eller be dig berätta om dina upplevelser av boken.

Uppgifter

 • En ö i havet och Hoppet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: