Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mindfulness

Skapad 2019-09-05 08:15 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Behovet av att stötta barnen i att finna lugn i sig själv, att vara här och nu.. hjälp att minska stress, fysiskt såväl som psykiskt.

Innehåll

Nationellt mål:

Lpfö 18

Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande, Lpfö-18

Syfte:

Skapa en röd tråd från arbetet kring mindfulness på avdelningen för de yngre barnen där 7 st av gruppens barn tillhörde i våras. 

Skapa bästa förutsättningarna för utveckling, omsorg och lärande.

Vi vill se trygga, harmoniska barn som kan finna sitt eget lugn och ha förmågan att vara här och nu.

 

I våra stora barngrupper märker vi att barnen lätt blir påverkade av stressymptom. Vi vill därför jobba för att:

- sänka tonlägen

- barnen längre stunder ska kunna stanna kvar i samma aktivitet

- minska lättretlighet och trötthet

- barnen själva ska bli medvetna om välbefinnandet av minskade ljud i sin omgivning

 

 

Innehåll:

- skapa lärmiljöer där "rum i rummen" inbjuder till små mötesplatser.

- lugn musik 

- medvetna indelningar av barnen i mindre grupp

- stunder av lugn. Rofyllda aktiviteter återkommande under dagen ex massagesagor, beröring, sinnesupplevelser, mindfullnessövningar

 Barnen frågar kompisen om den vill bli masserad. Efter en stund byter man med varandra..

’Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.’ Lpfö 18

 

 I barnens lek finna stunder av lugn och ro. Ex då barnen tillsammans bygger upp en miljö av skog att då koppla på projektorn med lugn musik och skogstema.

Ett lugn skapas vid den pedagogiska måltiden. På storbild projiceras en brasa med det avkopplande ljudet.. Dörren in till nästa rum är stängd. Syftet är att skapa förutsättningar för samtal och att kunna äta i lugn och ro. Barngruppen delas upp i tre rum under måltiden för att skapa bästa förutsättningar.

 I undervisningen vill vi lägga in stunder av medveten närvaro för att barnen ska få stanna upp och landa i sig själv.

 

Reflektion och Analys

En del barn upplevs stressade under sin dag på förskolan. Att då lägga in stunder under dagen där vi medvetet sänker nivån på ljud och aktivitet känns välbehövligt för alla. Att få landa och hitta sitt eget lugn. 

Matsituationen är en stund då det behövs lugn och ro för att vi ska kunna må bra och äta i den takt vi behöver för att kroppen fysiskt ska må bra. Att i denna stund skapa mindre grupper där man i en lugn miljö kan äta och samtala, mår vi alla bra av. Vissa barn har ibland större behov av lugnet än andra och att i de situationerna ytterligare minska gruppen för just dessa, har vi märkt gjort stor skillnad för fortsättningen av dagen. Den stängda dörren mellan rummen, lugn musik och dämpad belysning kan vi se gjort skillnad. Att barnen sen själva stänger dörren efter att någon lämnat för att t.ex ta mer mat ser vi som ett tecken på att de själva upplever skillnaden som positiv.

Medveten närvaro med sinnesmaterial.. Vi har upplevt det positivt att lägga in stunder av medveten närvaro i undervisningen. Att några barn åt gången fått gå in i rummet med lugn musik och där få uppleva och utforska och hitta sitt eget lugn. Barnen har frågat efter att få gå in och sen stanna kvar så länge de haft lust. Tiden barnen stannat kvar har varierat, likaså behovet av att bli påmind om att finna lugn och prata och agera i ett avslappnat tempo.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: